Miljoenenbezuinigingen voor Dantumadiel, geen subsidie voor nieuw MFC in Feanwâlden

02 okt 2019 - 11:29

De gemeente Dantumadiel wil de subsidie van ruim een miljoen euro voor een nieuw multifunctioneel centrum in Feanwâlden laten vervallen. Dat blijkt uit de bezuinigingsvoorstellen van het college voor de komende jaren. "De dekking voor de bouw van het MFA kam uit de algemene reserve, maar die is weggevallen", legt wethouder Rommy Kempenaar uit. "We kunnen niet anders dan er een streep doorzetten. Maar het is en blijft een pijnlijk besluit."

Miljoenebesunigingen foar Dantumadiel, gjin subsydzje foar nij MFC yn Feanwâlden

De gemeenteraad had twee jaar geleden al meer dan een miljoen euro beschikbaar gesteld voor een nieuw MFC in Feanwâlden. Dit jaar kwam werd die subsidie al onzeker, maar het college wil die nu helemaal laten vervallen. "Dat is uiteraard pijnlijk voor zowel de raad als het college", geeft Kempenaar toe. "Iedere bezuiniging is pijnlijk en raakt de burgers. Het meest pijnlijke punt is voor mij toch wel de streep door het MFA in Veenwouden. Dit geld zou komen uit de algemene reserve, maar dat potje is nu dus leeg."

Miljoenenbezuinigingen

Dantumadiel moet, als het aan het college ligt, de komende jaren miljoenen euro's bezuinigen. In totaal gaat het om meer dan tien miljoen euro tot en met 2023. Volgend jaar wil de gemeente beginnen met anderhalf miljoen euro aan bezuinigingen. Daarmee maakt het college zich niet populair bij de inwoners, weet ook Kempenaar. "In het herstelplan staan geen zaken waar wij ons populair mee maken, maar we moeten denken aan de toekomst. We hebben geen andere keuze als college. Ik ben wel trots dat we een sluitende begroting hebben kunnen aanbieden aan de raad."

Onroerendgoedbelasting omhoog

Om die doelstelling te behalen wil het college onder meer de onroerendgoedbelasting verhogen. Daarnaast zal onroerend goed moeten worden verkocht, zoals bibliotheken in Feanwâlden en De Westereen, zwembad De Frosk in De Westereen en een aantal andere gebouwen.

Tekorten op sociaal domein

De slechte financiële situatie van de gemeente komt vooral door tekorten op het sociaal domein. Dantumadiel wol daarop de komende jaren ook zo'n zes miljoen euro besparen.

De gemeenteraad van Dantumadiel komt op 4 november bijeen over de voorstellen van het college.

Wethouder Rommy Kempenaar van Dantumadiel

(Advertentie)
(Advertentie)