Maatregelen in Weststellingwerf vanwege tekort

27 sep 2019 - 15:05

De gemeente Weststellingwerf neemt maatregelen om het financieel tekort op het sociaal domein in te perken. De gemeente heeft net als vele andere Nederlandse gemeenten te maken met een financieel tekort.

Foto: Pexels.com

De gemeente zegt dat het gebiedsteam meer preventief zal werken, waarbij de focus komt te liggen op resultaten en kosten. De woonlasten zullen omhoog gaan, omdat de gemeente momenteel nog een van de goedkoopste gemeente in de provincie is wat woonlasten betreft. De woonlasten zullen gemiddeld met zo'n 18 euro stijgen.

Investeringen

Weststellingwerf wil nog wel investeren in een groot aantal projecten. Ze willen hiervoor de precariogelden inzetten. Het gaat dan onder meer om de projecten herinrichting van de Steenwijkerweg, het verbeteren van sportaccommodaties en het centrum van Wolvega.

De gemeenteraad behandelt de nieuwjaarsnota en de programmabegroting op 4 november.

(advertinsje)
(advertinsje)