Leeuwarden bezuinigt: minder geld voor evenementen en bomen

26 sep 2019 - 14:29

De gemeente Leeuwarden heeft voor 2020 te maken met harde bezuinigingen. Dat blijkt uit de begroting voor volgend jaar, een dik pakket papier van 200 bladzijdes met uitleg over hoe het de komende tijd moet. Het college heeft voor twee miljoen euro concrete bezuinigingsvoorstellen gedaan. In de komende tijd moet er nog naar een oplossing gezocht worden voor het tekort van acht miljoen euro. Daarmee lijkt de financiële positie van Leeuwarden erg slecht.

Foto: Gemeente Ljouwert

De oorzaak van de financiële nood is volgens het college de verschuiving van taken van het Rijk en de Provincie naar de gemeente. De gemeente heeft niet genoeg budget om al die taken goed te doen. Het gaat dan met name om de jongerenzorg, participatie en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

De afgelopen jaren heeft de gemeente 32 miljoen extra uitgegeven aan die extra taken. Het Rijk heeft Leeuwarden in 2018 voor een keer 20,9 miljoen euro gecompenseerd. Maar de komende jaren moet de gemeente het zelf oplossen en dat kan volgens het college alleen met harde bezuinigingen.

Boargemaster en wethâlders willen de gemeentelijke belastingen voorlopig niet verhogen. De parkeertarieven gaan volgend jaar wel wat omhoog. Het gaat niet om een extra verhoging, maar om een periodieke aanpassing van de inflatie. Feitsma rekent op een strukturele meeropbrengst van zo'n vijf ton. Die gaat naar de algemene middelen, zodat de gemeente minder hoeft te bezuinigen.

Minder naar evenementen en geen nieuwe bomen

De extra uitgaves in de zorg zorgen ervoor dat er op andere posten gekort moet worden. Zo is er onder andere minder geld voor evenementen in de stad en dorpen, wordt het budget voor het aanplanten van nieuwe bomen ingetrokken en komt er een sportveld minder in de Súdlannen.

Deze en andere maatregels leveren een bezuiniging op van 1,6 miljoen euro. Met deze ingrepen is het tekort dus nog lang niet opgevangen, maar dat zal de komende jaren opgelost moeten worden.

Foar de oanpak fan dizze spoarwei-oergong yn Ljouwert is foarearst gjin jild - Foto: Omrop Fryslân

Brandbrief naar Den Haag

Gemeentes hebben sinds de overgang van met name jongerenzorg bijna geen financiële ruimte, die overgang ging te snel en er kam ook nog eens een flinke bezuiniging bij. Eerder zei financieel wethouder Sjoerd Feitsma uit Leeuwarden in It Polytburo van Omrop Fryslân al dat de situatie 'behoorlijk ernstig' is geworden in de afgelopen jaren.

In een brandbrief hebben 40 grote gemeentes - waaronder Leeuwarden - het kabinet gevraagd om extra geld, maar premier Rutte wil daar vooralsnog niets van weten. Als er structureel geen geld van het Rijk komt voor gemeentes, zal er gekort moeten worden op zaken als zwembaden, bibliotheken en het onderhoud van wegen.

Wethouder Sjoerd Feitsma over de begroting van 2020

(Advertentie)
(Advertentie)