Inwoners stemmen over grenscorrectie gemeenten Waadhoeke en Leeuwarden

25 sep 2019 - 12:59

Mensen die in Boksum, Blessum, Deinum, Marsum en Ritsumasyl wonen, kunnen via een poll kiezen of ze bij de gemeente Waadhoeke of gemeente Leeuwarden willen horen. Op dit moment vallen de plaatsen onder de gemeente Waadhoeke. Toen de dorpen heringedeeld werden, kregen ze de toezegging van de toenmalige gemeente Menameradiel dat de inwoners zich uit konden spreken over bij welke gemeente ze wilden horen. Met deze poll is die belofte nagekomen.

Stimme - Foto: Shutterstock.com

Het is echter niet zo dat een keuze voor de gemeente Leeuwarden automatisch leidt tot een aansluiting bij die gemeente. Als een meerderheid voor aansluiting bij de gemeente Leeuwarden is, dan moet er een uitgewerkt voorstel komen. Dat voorstel moet dan nog door de raden van beide gemeentes. De uitkomsten van de polls zijn dus niet bindend.

Verschillende uitkomsten

Mensen die in de betreffende dorpen wonen, kunnen tot 6 oktober stemmen op de gemeente van hun voorkeur. Het is natuurlijk mogelijk dat het ene dorp bij de gemeente Waadhoeke wil blijven, terwijl het andere wil aansluiten bij Leeuwarden. Dat is geen probleem. Het zou dus bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat drie dorpen naar Leeuwarden gaan en twee dorpen bij de gemeente Waadhoeke blijven.

(Advertentie)
(Advertentie)