Begroting provincie Fryslân daalt naar 430 miljoen euro

24 sep 2019 - 19:40

De provincie Fryslân heeft steeds minder geld om handen. In 2016 had de provincie nog een begroting van 740 miljoen, dit jaar is dat nog maar 430 miljoen euro.

Sander de Rouwe (rjochts) oan tafel mei Douwe Hoogland en Kommissaris Arno Brok - Foto: Omrop Fryslân

De begroting is een stuk kleiner, omdat de provincie momenteel veel minder grote projecten uitvoert. Afgelopen jaren werden diverse nieuwe autowegen, aquaducten, de Centrale As en De Haak om Leeuwarden aangelegd.

Daarnaast is het Nuon-geld zo goed als op. Om alle ambities voor komend jaar waar te maken, wil de provincie proberen meer geld uit Den Haag en Brussel te halen, zei gedeputeerde Sander de Rouwe van financiën.

Europese week voor de regio's

Het provinciaal bestuur zit in oktober een hele week in Brussel voor de Europese week voor de regio's. Die week is er om te netwerken, themabijeenkomsten te organiseren, maar ook om te achterhalen hoe Fryslân het best kan trachten geld uit Europese fondsen te halen. "Omdat we zelf minder financiële middelen hebben, is samenwerken steeds belangrijker. Op lokaal, regionaal én Europees niveau", zei De Rouwe daarover.

Energietransitie

De provincie wil komend jaar 'stappen zetten' met de energietransitie. De provincie wil hiervoor een Regionale Energie Strategie ontwikkelen in samenwerking met gemeenten, It Wetterskip en energiepartners. Verder wil de provincie geld vrijmaken voor verkeersveiligheid en de thema's veenweidegebied en landbouw.

Deputearre Sander de Rouwe oer de begrutting fan 2020

(Advertentie)
(Advertentie)