FNP: geld uit landelijk investeringsfonds eerlijk verdelen over provincies

20 sep 2019 - 16:43

De fractie van de FNP in de Provinciale Staten wil dat geld uit het investeringsfonds van het Rijk naar rato wordt verdeeld over de provincies. Dat is een voorstel van de partij als reactie op de kabinetsplannen als reactie die afgelopen dinsdag op Prinsjesdag zijn gepresenteerd.

Wopke Hoekstra (minister Finânsjes) mei it kofferke - Foto: ANP

Het investeringsfonds is een van de plannen van het kabinet. Daarmee komt er 50 miljard euro vrij voor infrastructuur en innovatie. Daar is de FNP in eerste instantie positief over, maar volgens de partij zijn de eerste berichten dat het fonds vooral wordt ingezet in de Randstad.

Als het aan de FNP ligt, gaat geld uit het investeringsfonds ook naar projecten zoals het knooppunt bij de Skarster Rien en een tunnel voor treinen onder het Van Harinxmakanaal door. Daarnaast zijn er zaken die structureel geld nodig hebben, terwijl het investeringsfonds bestaat uit geld dat maar een keer kan worden uitgegeven.

Kritiek op bezuinigingen op gemeenten

Verder heeft de FNP kritiek op de miljoenennota. Dat richt zich vooral op de bezuinigingen op gemeenten. Door beleid van het Rijk staan voorzieningen in steden en dorpen onder druk, volgens de partij.

Veel gemeenten hebben geldproblemen door de decentralisatie van het sociaal domein, waar onder andere jeugdzorg en de Wmo onder vallen. Zo werd deze week bekend dat Achtkarspelen een tekort van 2,3 miljoen euro heeft in het sociaal domein. Gemeenten waarschuwden deze week dat sommige zwembaden en bibliotheken daarom moeten sluiten.

De FNP wil dat gemeenten en provincies een grotere bijdrage van het Rijk krijgen, om zo hun taken uit te kunnen voeren.

(Advertentie)
(Advertentie)