Fryske Akademy dreigt door het ijs te zakken

13 sep 2019 - 19:15

De Fryske Akademy dreigt door een kritische ondergrens te zakken. Dat was vrijdag de sombere boodschap van directeur Willem Smink op de 81e Akademydei in Leeuwarden. Bij de Akademy werken nog maar zo'n 20 wetenschappers en er is een vacaturestop wegens de geldkrapte.

De zaal zat goed vol op de 81e Akademydei - Foto: Omrop Fryslân

De productie van de Akademy in de vorm van artikelen, andere publicaties en congressen zal daardoor komend jaar een stuk kleiner zijn. "Het gaat nu echt heel hard achteruit," vertelde Smink. "Er hebben nog nooit zo weinig wetenschappers bij de Academie gewerkt als nu."

De Fryske Akademy is nu in afwachting van een voorstel van de provincie Fryslân voor de toekomst van de Fryske Akademy. Dat voorstel moet niet te lang op zich laten wachten, want anders wordt het volgens directeur Smink lastig om een sluitende begroting te maken voor 2020.

De Akademy kampt met een structureel tekort van 350.000 euro per jaar en wil daarom bezuinigen in de 'overhead' van de organisatie. Om snel te kunnen handelen is Smink al druk bezig met het voorbereiden van de reorganisatie. "We zijn al druk in gesprek met onze ondernemingsraad."

Spannende periode

De komende weken zijn bijzonder spannend voor de Akademy en ook voor Smink zelf. "Zakken we door een kritische ondergrens of blijven we een wetenschappelijk instituut van goed niveau? Dat is wat er op het spel staat," zei Smink in zijn toespraak op de Akademydei. In zijn visie gaat het om niets meer of minder dan het overeind houden van de Frisistiek, de wetenschap van en in het Fries en alles wat er mee te maken heeft.

"Afgezien van Groningen doen de Nederlandse universiteiten er steeds minder aan. Dat betekent eigenlijk dat wij als Akademy meer zouden moeten doen, in plaats van minder."

Foto: Google Maps

In de vorige week openbaar gemaakte rapporten over de Fryske Akademy wordt gepleit om de Akademy veel meer samen te laten werken met andere organisaties op gebied van kennis en wetenschap, zoals de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen en hogeschool NHL Stenden.

"We zij er al mee bezig en willen dat graag nog meer. Maar om goed samen te kunnen werken, moeten wij eerst onze eigen problemen oplossen. Met geldpijn en rode cijfers zijn wij ook geen aantrekkelijke partner," zei Smink daarover.

Smink pleitte verder voor het ontwikkelen van een gemeenschappelijke Friese onderzoeksagenda als basis voor meer samenwerking op wetenschappelijk gebied.

Directeur Willem Smink op de Akademydei

(Advertentie)
(Advertentie)