Stikstofuitspraak raakt 1714 projecten in Fryslân

13 sep 2019 - 16:03

De stikstofuitspraak van de Raad van State raakt in totaal 1714 projecten in Fryslân. Dat blijkt uit cijfers die de provincie zojuist bekend heeft gemaakt. Verreweg de meeste van die projecten liggen in de grootste gemeente: Súdwest-Fryslân. Het gaat vooral om woningbouwprojecten.

PAS-gebieden in Fryslân (Programma Aanpak Stikstof) - Foto: Provinsje Fryslân

De Raad van State bepaalde in mei 2019 dat de Nederlandse aanpak om de stikstofuitstoot te beperken en daarmee kwetsbare natuurgebieden te beschermen, niet voldoet aan Europese regels. Sommige projecten kunnen door het oordeel van de Raad van State niet doorgaan. Vergunningen worden in sommige gevallen niet verleend en in andere gevallen zelfs ingetrokken. Meer nieuws daarover is te vinden op onze dossierpagina.

Het is een ingewikkelde kwestie en een oplossing ligt nog niet voor de hand. Eerder hebben gedeputeerde Johannes Kramer en Tweede Kamerlid Aukje de Vries al het een en ander gezegd over het probleem. Het zijn ook niet enkel gemeentelijke projecten waar het om gaat, maar ook projecten van andere overheden zoals de waterschappen, de provincie en het Rijk. Een aantal grote projecten was al bekend, zoals de renovatie van de Afsluitdijk.

110 projecten in Weststellingwerf

In Weststellingwerf gaat het om 110 projecten. Die gemeente ligt dichtbij een zogeheten PAS-gebied. Weststellingwerf wil niet ingaan op de vraag over welke projecten het precies gaat, vanwege 'de belangen van de aanvrager'. Het blijkt wel dat het in deze gemeente om een grote verscheidenheid aan aanvragen gaat: landbouw, woningbouw (individueel en projecten), gaslocaties, recreatie, evenementen, infrastructuur, gebiedsontwikkeling en paasvuren.

Nadere toelichting

Sommige gemeenten geven Omrop Fryslân een nadere toelichting bij de cijfers. Ameland geeft aan dat de 15 projecten onderverdeeld kunnen worden in woningbouw, landbouw, verduurzaming en andere bedrijvigheid.

Opsterland geeft aan dat de 102 projecten onderverdeeld kunnen worden in: 51 woningbouw, 24 industrie, 14 landbouw, 1 evenement en 13 andere projecten.

In Súdwest-Fryslân gaat het om 40 aanvragen voor nieuwbouw van woningen (geen uitbreidingen) en 70 aanvragen voor bedrijven. In die gemeente wordt nog onderzoek gedaan naar het aantal bestemmingsplannen, naar verwachting zullen dit er nog enkele tientallen zijn.

Gemeente Heerenveen geeft verder aan dat men niet weet of haar lijst compleet is en dat de twee grote projecten waarbij een toetsing nodig is al bekend zijn: 'Heerenveen Beter Bereikbaar' en 'Klaverblad Noordoost.'

Niet alle gemeenten geven informatie

Omrop Fryslân heeft eerder een inventarisatie gemaakt. Sommige gemeenten waren niet zeker van het aantal aanvragen van vergunningen en drie gemeenten wilden geen antwoord geven, omdat de provincie daarom had gevraag. Dat waren De Fryske Marren, Leeuwarden en Terschelling. Gemeente De Fryske Marren verklaarde bijvoorbeeld: "De provincie heeft daarbij de gemeenten gevraagd om deze gegevens vertrouwelijk te behandelen totdat de Tweede Kamer geïnformeerd is. Aan dit verzoek willen wij gevolg geven. Op dit moment kan ik dus nog niets over aantallen en sectoren naar buiten brengen."

Aantal projecten van Friese gemeenten dat te maken heeft met de stikstofkwestie

Gemeente / instantie Aantal projecten
Achtkarspelen 72
Ameland 24
Dantumadiel 29
Ooststellingwerf 87
Vlieland 10
De Fryske Marren 118
Harlingen 37
Heerenveen 46
Leeuwarden 121
Noardeast-Fryslân 69
Opsterland 103
Schiermonnikoog 4
Terschelling 113
Smallingerland 96
Súdwest-Fryslân 378
Tytsjerksteradiel 89
Waadhoeke 84
Weststellingwerf 110
Wetterskip Fryslân 46
Noorderzijlvest 1
Provinciale projekten 77

Hoe zit het ook alweer?

Natuur- en milieu-organisaties hebben rechtszaken aangespannen, omdat zij het onterecht vinden dat de overheid er vanuit gaat dat de stikstof in Nederland zal afnemen en dat ook in de buurt van kwetsbare gebieden wel gebouwd kan worden of andere activiteiten mogen plaatsvinden.

De Raad van State heeft bepaald dat het Nederlandse PAS (Programma Aanpak Stikstof)-programma om stikstof terug te dringen en daarmee kwetsbare natuurgebieden te beschermen, niet voldoet aan Europese regels. Nederland had besloten dat een project stikstof mocht uitstoten als het maar gecompenseerd zou worden in de toekomst, ook als het in de buurt van beschermde natuurgebieden zou zijn.

Niet in alle gemeenten is zo'n Natura2000-gebied, maar omdat er in Fryslân meerdere kleine gebieden zijn, hebben wel veel gemeenten ermee te maken.

Toch groen licht voor aantal projecten

Bepaalde projecten die door de stikstofuitspraak van de Raad van State stilliggen, kunnen binnenkort mogelijk toch weer doorgaan. Het kabinet komt met een nieuwe rekenmethode die het verlenen van vergunningen voor kleine projecten weer mogelijk maakt.

Projecten waarvan met deze methode kan worden bewezen dat ze de natuur niet raken, komen in aanmerking voor een vergunning. Vanaf maandag 16 september kunnen initiatiefnemers gebruik maken van de rekentool, zegt landbouwminister Carola Schouten.

(Advertentie)
(Advertentie)