Deskundigen uit de hele wereld buigen zich in Leeuwarden over aanpak verzilte landbouwgebieden

10 sep 2019 - 19:44

In de hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden wordt van dinsdag tot en met vrijdag een groot internationaal congres gehouden over de verzilting van landbouwgebieden. Zo'n tweehonderd deskundigen uit de hele wereld doen daar aan mee.

Uit recente cijfers blijkt dat er over de hele wereld zo'n anderhalf miljard hectare aan verzilte landbouwgrond bestaat. In landen als Ethiopië, Egypte, India, Pakistan en Australië zijn grote landbouwgebieden zo zout, dat ze niet meer gebruikt kunnen worden. Ook in Fryslân speelt het probleem van toenemende zoute grond, vooral in het gebied bij de Waddenkust. Op dit moment is de urgentie hier nog niet zo groot, maar als er in de komende jaren niet wordt ingegrepen, kan dat grote gevolgen hebben voor de volgende generaties.

Grondwateratlas gepresenteerd

Op het congres presenteren Wetterskip Fryslân, de provincie en waterbedrijf Vitens de grondwateratlas van Fryslân. Dat is een samenvatting van een uitgebreide studie naar de werking van het Friese grondwatersysteem van vroeger, nu en in de toekomst. Dat laatste beeld willen de deelnemende partijen gebruiken om de provincie voor te bereieden op de ontwikkelingen die ons staan te wachten. De grondwaterstand is niet alleen belangrijk voor de landbouw, maar ook voor de natuur, de weidevogels en de bebouwde omgeving.

De problemen van de verzilting worden niet alleen bestreden door aanpassingen van de grondwaterstand. Op verschillende plaatsen wordt geprobeerd om de grond weer gezond te maken. Ook wordt er gewerkt aan landbouwproducten die op zoute grond kunnen groeien. Door de klimaatverandering zal het probleem de komende decennia alleen maar groter worden, zo denken de deskundigen.

(advertinsje)
(advertinsje)