Harry van der Molen: Rijk heeft verantwoordelijkheid voor het Fries

06 sep 2019 - 08:18

Het Rijk moet aan de slag met de kritiek van de Raad van Europa op de bescherming van de Friese taal en identiteit. Dat zegt CDA-Tweede Kamerlid Harry van der Molen uit Leeuwarden. Donderdag verscheen een nieuw kritisch rapport van de Raad van Europa over het naleven van het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden. De Raad van Europa vindt dat het Fries 'te slecht zichtbaar' is in het straatbeeld en ook dat het onderwijs in het Fries tekort schiet.

Harry van der Molen - Foto: Omrop Fryslân

Op aandringen van Harry van der Molen en zijn VVD-collega Aukje de Vries komt het rapport binnenkort op de agenda van de Tweede Kamer. Minister Ollongren moet meer doen dan alleen naar de provincies wijzen, zegt Harry van der Molen.

"Het Rijk kan ook zelf het Fries zichtbaar maken door het te gebruiken op gebouwen van het Rijk in Fryslân, zoals de belastingdienst en de rechtbank." Van der Molen vindt de zichtbaarheid van het Fries belangrijk. "Als je de taal om je heen ziet, gebruik je hem ook sneller."

Praktijk

Van der Molen constateert dat, hoewel diplomatiek verwoord, elk nieuw rapport van de Raad van Europa weer kritischer is over de bescherming van de Friese taal en identiteit door Nederland. "Het kabinet denk dat ze daar zijn als zaken op papier goed geregeld zijn. Maar daar gaat het niet alleen om, het gaat ook om de praktijk."

Van der Molen is erg kritisch over de reactie van het kabinet. "Het maakt op mij de indruk van een copy-paste van een ouder stuk. Dat kan echt niet meer."

Foto: Omrop Fryslânm, Jeroen Boersma

Van der Molen vindt het te makkelijk van het kabinet om in de reactie op het rapport van de Raad van Europa te wijzen naar Sietske Poepjes en de provincie Fryslân. "Het Rijk heeft zelf ook een verantwoordelijkheid. Ik vindt dat minister Ollongren die ook moet nemen." Het Tweede Kamerlid wil dat het Rijk werk maakt van meer belangstelling voor en kennis over het Fries op het ministerie.

Verzamelbrief

Eind juni was er onder voorzitterschap van Van der Molen een overleg van de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken met minister Ollongren over het bestuursakkoord Friese taal en cultuur. De minister kon toen op verscheidene vragen geen antwoord geven, maar gaf een toezegging voor een verzamelbrief met alle antwoorden.

Harry van der Molen over het kritische rapport van de Raad van Europa

Die brief is er tot nu toe nog niet. Van der Molen wil druk op de minister houden. Hij wordt daarbij geholpen door de omstandigheden dat de Raad van Europa komende herfst weer naar Fryslân komt, ditmaal om de naleving van het Europees Handvest voor regionale en minderheidstalen te controleren.

"Ik verwacht op zijn laatst in oktober een brief van de minister. Daarin moet ze dan ook aangeven hoe ze aan de slag gaat met de zichtbaarheid van het Fries, want die opdracht van de Tweede Kamer ligt er.

(Advertentie)
(Advertentie)