Metaalhandel De Horne legt shredderen stil: onderzoek naar vrijgekomen stoffen

03 sep 2019 - 15:57

Metaalhandel De Horne in Heerenveen stop direct met het vermalen van metalen, tot het bedrijf over een goede afzuiginstallatie beschikt. Dat heeft het bedrijf aan de FUMO laten weten (de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing). Halverwege augustus ontstond er onrust in de omgeving van het bedrijf over mogelijk schadelijke stoffen, die bij het vermalen van metaal zouden vrijkomen. De provincie laat nu uitzoeken of de activiteiten van het bedrijf de oorzaak zijn van de hoge concentraties cadmium die zijn gevonden.

Foto: Google Street View

De Horne heeft zelf besloten het shredderen stil te leggen. Gedeputeerde Douwe Hoogland is daar blij mee. Het is de verwachting dat een goede afzuiger binnen enkele weken geregeld is. Ook bij de locatie van De Horne in Joure zal door de FUMO onderzocht worden of er verkeerde stoffen vrijkomen.

Bestuurlijk overleg

Op 28 augustus zijn alle betrokken partijen bijeengekomen: de provincie, gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en de FUMO. In dat bestuurlijk overleg zijn de stappen afgesproken die nu zijn genomen. Eerder maakte gemeente Heerenveen ook al bekend met de GGD te onderzoeken of de stoffen mogelijk effecten voor de volksgezondheid hebben.

(Advertentie)
(Advertentie)