Afvalscheiding-beleid Heerenveen succesvol: containers worden gewogen

22 aug 2019 - 17:51

In Heerenveen gaat het goed wat het scheiden van afval betreft. De inwoners van deze gemeente hebben in de eerste helft van 2019 veel minder restafval weggegooid dan de inwoners van andere gemeenten. Dat is het gevolg van een nieuw afvalbeleid dat de mensen stimuleert om beter hun afval te scheiden. In 2020 mag een inwoner nog maar 100 kg restafval achterlaten. Heerenveen zit nu dichtbij dat streefgewicht. Wethouder Jaap van Veen is er erg trots op.

Foto: Omrop Fryslân

Het was volgens Van Veen echter nog een hele opgave om het voor elkaar te krijgen. "Wij zagen naar aanleiding van sorteeranalyses dat veel afval in containers zat dat er niet in thuishoorde. We moeten het afval zo goed mogelijk scheiden om er weer andere grondstoffen van te maken, dus we moesten zorgen voor zuivere stromen. We merkten dat de restafvalcontainer voor meer dan de helft uit afval bestond dat er niet in thuishoorde, denk aan: GFT, glas, textiel en andere zware afvalstromen."

Maar 30 kg in 2025

Vanuit het Rijk zijn er doelstellingen opgelegd. Elke Nederlander mag in 2020 maximaal 100 kg en in 2025 zelfs nog maar 30 kg restafval produceren. Van Veen: "Wij zaten daar fors boven en moesten echt maatregelen treffen. Wij hebben gezegd: als we nu die restafvalcontainer laten wegen, dan laten mensen het wel achterwege om zware afvalstromen in de restcontainer te gooien. Daardoor wordt het duurder. Een kilo plastic is is een hele bult, maar een kilo GFT heb je zo bij elkaar."

Geen dumping

De gemeente was wel bang dat er meer afval gedumpt zou worden als gevolg van de maatregel. "Dat was ook de reden dat er een behoorlijke politieke discussie ontstond," jout Van Veen ta. "Maar na een half jaar evalueren bleek dat een onterechte zorg. Ik ben zelf ook een paar keer op vuilniswagen meegegaan, want er was ook een angst dat restafval in de GFT-container zou komen. Ook dat bleek niet het geval."

Streng beleid

Natuurlijk gaat er wel eens wat verkeerd. "Maar we voeren lik-op-stuk-beleid: waar de chauffeur constateert dat er restafval in een groene container zit, wordt er meteen actie ondernomen. We gaan gelijk aanbellen, want zit een chip in en er zit een adressticker op en dan bellen we aan om actie te ondernemen. Als de chip en sticker weg zijn nemen we de container gewoon mee en dan zal die persoon zich uiteindelijk zelf moeten melden voor een nieuwe container," zegt de wethouder.

Heerenveen komt van ver

Dat er in 2025 maar 30 kg restafval mag worden achtergelaten, is volgens Van Veen nog een flinke klus. Maar de gemeente is van ver gekomen. "Wij zitten nu zo'n beetje op de 100 kg die ook mag. Ter indicatie: in 2016 zaten we op zo'n 160 kg. In 2017 zijn we naar 140 gegaan, maar dat was het gevolg van een driewekelijkse inzameling, we kwamen van tweewekelijks. Dat was een serviceniveau dat wij niet wensten en in 2018 hebben we het naar tweewekelijks teruggebracht en toen zag je meteen de kilo's weer stijgen. We zitten nu rond de 100 kg, dus dat is echt een compliment aan onze inwoners. Het GFT afval is met ruim 20 procent toegenomen. De schone stromen naar de milieustraat zijn ook verdubbeld."

Heerenveen startte het project samen met Ooststellingwerf. "Andere gemeenten wachten onze resultaten af. Want het kan wel eens de oplossing zijn," geeft Van Veen aan.

Luiers

Een speciaal onderdeel van het project zijn de luiers voor baby's. Want luiers vormen een erg zware afvalstroom.

Van Veen: "De politiek dacht: belasten we gezinnen niet daarmee niet onevenredig? Toen keken we naar alternatieven: katoenen luiers. Dat zijn hele hippe luierbroekjes en we hebben 30 gezinnen bereid gevonden om aan een proef mee te doen. Zij betaalden 100 euro eigen bijdrage en de gemeente 700 euro. Daarvoor kregen ze een pakket waarmee het kind de gehele luierperiode voort kon. Van de 30 gezinnen waren ook 30 enthousiast, ze zijn er allemaal mee doorgegaan."

Van Veen kijkt daarom naar een vervolg. "Dat kan niet meer met een bijdrage van 700 euro, dat zal lager zijn. Maar het effect heeft zich bewezen."

Wethouder Jan van Veen van Heerenveen over de afvalscheiding

(advertinsje)
(advertinsje)