LIVEBLOG: Derde dag zaak-Van Seggeren: verdediging aan het woord

14 jun 2019 - 14:18

De rechtbank van Leeuwarden behandelt woensdag, donderdag en vrijdag de zaak-Van Seggeren. De vrouw van Van Seggeren wordt verdacht van de moord op haar man in juli 2017. De officier van justitie eiste donderdag een celstraf van 20 jaar tegen haar. Het lichaam van de 37-jarige Tjeerd van Seggeren werd op 9 juli 2017 aangetroffen in een stuk weide bij De Westereen. Verslaggever Remco de Vries doet in dit liveblog verslag van de tweede dag van de rechtszaak.

15:28
Verdachte: "Ik heb dit niet gedaan"

De officier van justitie neemt nog een aantal zaken door die de verdediging heeft aangestipt, waarop de advocaat nog eens reageert. En nu is het woord aan de verdachte: "Ïk weet dat u een best moeilijke beslissing moet nemen, maar ik heb dit niet gedaan. Ik heb goede en slechte tijden gehad met Tjeerd. Mij wordt alles negatief uitgelegd. Mijn kinderen hebben hun vader verloren en groeien niet eens meer met elkaar op. Naar mij wordt steeds vanaf het begin gewezen en ik weet dat ik er niets mee te maken heb."

De uitspraak is op 11 juli om 13.00 uur.

14:56
Justitie

Officier van justitie Henk Mous is nu aan het woord: "Ik heb de raadsman meerdere keren horen zeggen. Het is krankzinnig, waanzinnig. Het gaat dan met name om wat zijn cliënt al of niet heeft gedaan. We hebben in ons beroep allemaal wel zaken mee gemaakt waarbij het ook bewaarheid kan zijn. Als er dan ook verschillende scenario's naar voren worden gebracht, moeten die wel geloofwaardig zijn."

14:17
Vrijspraak

Het medeplegen van een moord kan hier niet worden bewezen, zegt de advocaat. De feiten en de informatie om dit te ondersteunen, ontbreken. "Al staan er een paar signalen op rood, dat is niet genoeg." Dan de conclusie: "Mijn cliënte heeft haar eigen vader nooit gekend. Dat heeft haar getekend. Zou ze dat echt haar eigen kinderen aandoen? Kijk u nog eens naar de hoeveelheid onderzoeksmiddelen en het resultaat is nul. En nee, niet alle verklaringen van mijn cliënte zijn altijd juist geweest, maar dat waren verklaringen van maanden later."

In deze zaak lijkt de bewijslast zich te hebben omgekeerd. Volgens de advocaat kun je op basis van het dossier niet zonder twijfel de verdachte veroordelen. "Liever niemand veroordeeld dan iemand veroordeeld." Hij vraagt om vrijspraak.

14:03
Haat

Volgens de advocaat kunnen er op basis van het dossier hele andere zaken gebeurd zijn. Zo is er bijvoorbeeld een taxichauffeur die zegt dat twee mannen wel heel graag van de locatie weg wilden. En zo zijn er meer verklaringen die wijzen op een andere gang van zaken.

Dan het motief. "Haat komt wel bij heel veel huwelijken voor", relativeert de advocaat. "Dan lopen er wel heel veel mensen gevaar in Nederland". Ook ziet hij geen duidelijk financieel motief. Dat er gezien de bouw van de verdachte een ander of anderen betrokken moeten zijn geweest bij de moord, begrijpt De Pree. Maar daar is helemaal geen bewijs voor, meent hij.

14:00
Oom

Waarom is de oom niet als getuige gehoord, vraagt de advocaat zich af. Want er was veel belangstelling voor hem. Ook op de zitting, zegt De Pree. De oom was mogelijk betrokken bij de moord en daarvoor wordt met name gezien naar wat er op zijn telefoon staat aan activiteiten. Als je hier goed naar kijkt, valt er volgens De Pree eigenlijk niets uit af te leiden.

13:21
De Laatste Eer

Er is op de ochtend dat Tjeerd dood werd gevonden, op een computer bij de verdachte thuis gezocht naar begrafenisvereniging 'De Laatste Eer'. En dat terwijl de identiteit van de dode op dat moment nog niet bekend was. De verdachte ontkent dat zij het was. Op dat moment waren er meer mensen in huis.

Bovendien was op dat moment al wel een uur lang bekend dat er iemand dood was gevonden en dat ging door het dorp. Zo vreemd is het dan niet, als je denkt dat het om Tjeerd gaat, zegt de advocaat. Iedereen in het huis ontkent dat zij het hebben opgezocht. De Pree: "Maar die worden allemaal wel geloofd en mijn cliënt niet."

13:06
'Ordinaire verzinsels'

Een vrouw die met de verdachte in de gevangenis heeft gezeten, heeft een zeer schadelijke verklaring afgelegd. Maar wat zij heeft gezegd, klopte niet. En volgens de advocaat en de verdachte is er nooit over de zaak met deze getuige gesproken. De Pree vindt het "krankzinnig". Bovendien zou de getuige de informatie stukje bij beetje hebben verkregen van de verdachte, maar dat komt niet overeen met het moment waarop zij de informatie heeft aangeboden. De Pree heeft het over 'ordinaire verzinsels'. En de getuige heeft hier ook voordeel bij gehad. Een andere getuige steunt in een verklaring het verhaal van de verdediging.

13:05
WhatsApp

Na de schorsing gaat de zaak weer verder. De advocaat spreekt over het feit dat de verdachte steeds WhatsApp van haar telefoon verwijderde. Dat werd gezien als een verdachte handeling. Advocaat Brian de Pree: "Dan gaat de politie hier toch nog onderzoek naar doen en blijkt precies wat de cliënte heeft verklaard. Haar verhaal blijkt te kloppen en eerlijk te zijn." Volgens hem is dit een patroon dat steeds terug komt als het gaat om het handelen van de politie.

Zij heeft eerder verklaard dat ze de app niet mocht gebruiken van Tjeerd en dat hij haar controleerde. Dát hij haar berichten controleerde was niet zo vreemd, want de verdachte heeft een buitenechtelijke relatie gehad, verklaart de advocaat. Er zijn ook meer sociale apps van de telefoon gehaald en er weer op gezet. "Dat is zo logisch als wat in een slecht huwelijk", stelt De Pree.

11:43
Ondervraging van het zoontje

De politie heeft maanden later ook een 8-jarig zoontje ondervraagd of zijn moeder op de avond van het feest ook weg is geweest. De advocaat is zeer kritisch op de wijze waarop deze ondervraging heeft plaatsgevonden. Justitie zoekt er wat achter dat de verdachte verklaard heeft dat ze mogelijk naar de glasbak is geweest met haar zoontje.

De zaak wordt nu voor een uur geschorst.

11:40
Foto: CAMJO Media
11:31

De Pree zegt verder: "Als ze het gruwelijke masterbrein was achter deze moord heeft ze wel heel veel steken laten vallen." Het gaat nu verder over de snippers blauwe verf die gevonden zijn in de Mercedes en op het slachtoffer. Of deze stukjes van dezelfde bron afkomstig zijn, is niet vast te stellen. En ook als het wél zo zou zijn, hoeft het niets te zeggen.

Na een aantal dagen onderzoek heeft de politie de auto meegenomen. De Pree: "Er is ook een flink punt van gemaakt dat mevrouw de auto ook even heeft schoongemaakt, maar daar is geen stofzuiger of doekje aan te pas gekomen. Dat was gewoon iets wat in haar aard ligt, maar dat wordt nu achteraf als belastend uitgelegd."

11:07
"Op de mouw gespeld"

De camerabeelden van de verdachte van haar terugreis vanaf het plaats delict, zijn van erg slechte kwaliteit. Omdat op basis van die beelden gezegd wordt dat er tien minuten langer over de reis is gedaan dan normaal, is het wel erg belangrijk. Want was heeft de verdachte in de tussentijd gedaan? Volgens de advocaat kun je op basis van die beelden niet concluderen dat het gaat om de auto van de verdachte. En dat zij te lang heeft gedaan over de terugreis. Wel is tegen de verdachte gezegd dat er camerabeelden waren waaruit het een en ander bleek. De Pree: "Haar is wat op de mouw gespeld door de politie."

11:03
Telefoon uit

Er was veel te doen over het verhaal van de verdachte dat haar telefoon op een cruciaal moment uit stond. De verdenking was dat zij de telefoon heeft uitgezet om geen digitale sporen achter te laten. Maar dat is niet goed uitgezocht, vindt de advocaat. Zij heeft gezegd dat de accu leeg was, maar dat was niet zo, dat is nu wel duidelijk. Dat kan zij zelf ook zo ingevuld hebben als verklaring toen ze zag dat de telefoon uit stond, vindt de advocaat. "Stel dat cliënte hierover zou liegen, wat verbergt ze hiermee wat haar in rechtstreeks verband brengt met de dood van Tjeerd."

10:55
Getuige

Een getuige op de fiets heeft een auto bij het schelpenpad gezien aan de Bûterwei, maar zij zag niet dat het ene Mercedes was en de verdachte was er met een auto van dat merk. De omschrijving verschilt ook erg. De verdachte heeft haar ook niet gezien, zegt ze. De getuige heeft ook mensen met een koevoet gezien, maar is daar volgens een latere verklaring niet zeker van. Zij sluit niet uit dat zij dit zelf ingevuld heeft. Niet heel betrouwbaar, vindt de advocaat. Al met al kun je er niet mee, geeft hij aan.

10:54
Verkeerde plaats, verkeerde moment

Advocaat De Pree:"Wat de officier van justitie hier doet is de overtuiging voor de bewijsmiddelen uitsturen en maar hopen dat de bewijsmiddelen wel volgen." Volgens hem moet je er ook rekening mee houden dat Tjeerd van Seggeren gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was.

10:53
Duitse familie

De advocaat vindt het maar niets dat de Duitse familie van de verdachte hier niet is, zoals de oom waar ook verdenkingen tegen zijn. Alleen de verdachte is er. "Laat haar hier niet spartelen", geeft hij aan.

10:50
Bosjes

Volgens advocaat Brian de Pee is het heel goed mogelijk dat door de bosjes om het land heen waar het slachtoffer gevonden is, Tjeerd van Seggeren zijn vrouw of de Mercedes waarmee zij er was helemaal niet heeft gezien. Dus dat ze elkaar niet getroffen hebben. Ook met het oog op de tijden waarop het een en ander gebeurde, zou die ruimte er kunnen zijn. Officier van justitie Henk Mous heeft gisteren gezegd dat het eigenlijk niet mogelijk kan zijn dat ze elkaar tegen zijn gekomen. Daarover verschillen verdediging en het Openbaar Ministerie dus duidelijk van mening. Het is dan ook een belangrijk punt. Ook de route die Tjeerd nam vanaf het feestterrein naar de Bûterwei wordt behandeld. Die kan heel anders zijn geweest dan tot nu toe wordt aangenomen. Het dossier geeft veel ruimte voor alternatieve scenario's, meent De Pree.

10:45
Heeft de verdachte haar man ontmoet?

Dan gaat het over het tijdstip en de afstand tussen de telefoons van het slachtoffer en de verdachte bij het plaats delict. Als ze echt alles zo bedacht heeft, is het volgens de advocaat wel erg vreemd at zij zichzelf op die locatie plaatst waar Van Seggeren om het leven kwam. Als het ging om wat er in de telefoons staat, is het niet duidelijk wat er af te leiden valt uit het mobieltje van Tjeerd van Seggeren. Dat wordt wel ingevuld door het Openbaar Ministerie, maar te bewijzen valt het niet.

De Pree gaat verder over de telefoongegevens van de verdachte en dan met name de locatiegegevens. De politie zegt dat zij op 17 meter afstand van haar man is geweest, maar dat kan volgens De Pree niet zo zijn. Dat komt omdat er tijd tussen zit tussen de momenten waarop beide toestellen die locatiegegevens aanmaakten: een minuut en een seconde. In die tijd kun je ook van elkaar af wandelen. Bovendien was de mogelijke afwijking zo groot dat die 17 meter ook wel 22 meter of zelfs honderden meters kan zijn. Bovendien lag haar telefoon in de auto, verklaarde ze.

10:02
Telefoongegevens

Het staat vast dat de verdachte het slachtoffer zou ophalen bij de Bûterwei, niet ontmoeten. En als het een vreemde locatie was, zou Tjeerd daar volgens de advocaat wel iets van hebben gezegd. Dit om het beeld te corrigeren dat de verdachte haar best heeft gedaan om Tjeerd op deze locatie te krijgen: het plaats delict.

De verdachte heeft gezegd dat zij de hele nacht geprobeerd heeft om Tjeerd te bereiken, maar dat was niet zo. Volgens De Pree kwam dit door de paniek die nacht. Het gaat verder over de betekenis van de tijden waarop er al dan niet geprobeerd is Tjeerd van Seggeren te bereiken terwijl er naar hem is gezocht.

10:00
DNA

Advocaat De Pree heeft het nu met name over het DNA-bewijs. Dan gaat het om DNA van de verdachte. Er is volgens hem geen bevestiging dat deze sporen overgedragen zijn in de nacht dat Tjeerd van Seggeren om het leven kwam. Dat kan ook heel goed eerder zijn gebeurd. Dit zegt "dat we niets weten en cruciale informatie ontbreekt."

9:49
Anonieme telefoontjes

De Pree geeft aan het vreemd te vinden dat de officier van justitie zo overtuigd is van de schuld van de verdachte. Hij vraagt zich af of de officier van justitie zich niet te veel laat leiden door de familie van Tjeerd. Er zijn bij hem anonieme telefoontjes binnen gekomen waarin gezegd is dat het verhaal anders in elkaar steekt. Maar mensen wilden er niet mee naar buiten treden omdat het een gesloten gemeenschap is.

Eigenlijk, zegt De Pree, spreekt men vooral over scenario's, niet over voldoende bewijs. "Als u kritisch kijkt naar dit dossier en de bezwaren dan kunt maar tot één conclusie komen. Het Openbaar Ministerie stelt, maar bewijst niet."

9:44
"Ik mis de zekerheid"

Advocaat Brian de Pree begint ermee door te zeggen dat het in het begin allemaal behoorlijk 'armzalig' was en het niet echt beter werd. De Pree: "De kern van de zaak is dat de officier van justitie eigenlijk zegt: het kan niet anders dan dat Tjeerd en mijn cliënte elkaar daar hadden moeten zien of Tjeerd in ieder geval de auto. Het is in ieder geval een hele reële mogelijkheid, maar niet op basis van het dossier vast te stellen. Ik mis de zekerheid in het dossier, de zekerheid, de verankering."

Over de verdachte: "Zij is het grootste slachtoffer geworden van deze zaak. Deze zaak ken eigenlijk alleen maar verliezers."

9:12
Verdediging

De zaal loopt weer vol voor de derde en laatste dag van het strafproces rond de moord op Tjeerd van Seggeren. Vandaag is het vooral de dag van de verdediging; advocaat Brian de Pree. Verder kan er nog overleg volgen tussen de advocaat en de officier van justitie. En als laatste heeft de verdachte de mogelijkheid om als laatste het woord te nemen. Meestal volgt er na twee weken uitspraak, maar voor deze zaak wordt meer tijd uitgetrokken. Hoeveel precies, is niet duidelijk.

9:11
Hoe was dag 2?

Straks begint de rechtbank met de derde dag van de behandeling van de rechtszaak-Van Seggeren. Wil je alles van donderdag nog eens doorlezen? Dat kan hier.

9:08
Uitleg persofficier

Persofficier Sierd Eijzenga legt uit hoe justitie tot de eis van 20 jaar is gekomen.

9:02
Eis: 20 jaar

De officier van justitie heeft donderdag 20 jaar celstraf geëist tegen de weduwe van Tjeerd van Seggeren. De vrouw wordt verdacht van de moord op haar man in juli 2017.

9:00
Verdediging

Het is vandaag de derde dag van de zaak-Van Seggeren. Woensdag stond in het teken van verklaringen over wat de voorgeschiedenis was, donderdag kwamen deskundigen en familieleden aan het woord en kwam justitie met de eis van 20 jaar tegen de weduwe van Tjeerd van Seggeren. Vandaag komt de advocaat van de vrouw van Van Seggeren aan het woord om te reageren op het verhaal van het Openbaar Ministerie.

(advertinsje)
(advertinsje)