Stikstof-uitspraak Raad van State heeft mogelijk gevolgen voor WTC-gebied

04 jun 2019 - 20:26

De negatieve uitspraak van de Raad van State over de Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft mogelijk ook gevolgen voor de ontwikkeling van het WTC-gebied in Leeuwarden. Dat zegt gedeputeerde Klaas Kielstra. Welke gevolgen dat zijn, moet nog onderzocht worden.

Foto: Bureau voor Widdershoven architectuur en architecten BV

In de PAS-regeling wordt getoetst of bepaalde activiteiten zoveel stikstof uitstoten dat het nadelige gevolgen heeft voor de natuur. In de PAS wordt vooraf toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schade aan die natuurgebieden veroorzaken. Een dergelijke toestemming vooraf mag van de Raad van State niet meer.

Het schrappen van de PAS-regeling kan vergaande gevolgen hebben voor de landbouw, maar ook voor grootschalige bouwactiviteiten zoals de wegenbouw. Grootschalige ontwikkelingen hebben een bepaalde stikstofuitstoot met gevolgen. Kielstra zegt dat hij niet weet hoe het komt met het WTC-gebied, nu de Raad van State de PAS van tafel heeft geveegd.

Voor de uitstoot van stikstof zijn op Europees niveau regels vastgesteld. Nederland had daar een eigen draai aan gegeven met de PAS, zodat de normen iets ruimer waren. De Raad van State heeft nu een streep gezet door het Programma Aanpak Stikstof.

Klaas Kielstra oer de gefolgen

(advertinsje)
(advertinsje)