Klein tekort Terschelling door kosten sociaal domein en havenwerk

15 Mei 2019 - 15:05

De gemeente Terschelling heeft het afgelopen jaar afgesloten met een tekort van 130.000 euro. Dat komt met name door tekorten op het sociaal domein en extra werkzaamheden aan de haven van het eiland. In vergelijking met de totale begroting over 2018 is het tekort klein: een half procent.

Skylge - Foto: Omrop Fryslân, Ronald van der Pol

De tekorten op het sociaal domein bedragen in totaal 288.000 euro. De extra werkzaamheden in de haven hebben de gemeente ruim 220.000 euro gekost. Om de tekorten op te vangen heeft het college een beroep gedaan op de reserves.

Andere tegenvallers waren extra kosten van 125.000 euro voor automatisering en een afrekening van de FUMO (Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving): ruim 145.000 euro. Dat komt omdat de gemeente meer vergunningen heeft aangevraagd dan dat er eerder was begroot.

Meevallers

Het tekort valt met name minder groot uit vanwege een BTW-compensatie van 306.000 euro. De Waddeneilanden hebben van het Rijk een compensatie ontvangen voor de invoering van omzetbelasting op bootkaartjes. Naast deze post waren er meer opbrengsten op gebieden als onroerendezaakbelasting, toeristenbelasting en forenzenbelasting.

De jaarrekening wordt komende dinsdag besproken in de raadscommissie. Eind mei besluit de gemeenteraad erover.

(Advertentie)
(Advertentie)