LIVEBLOG: Het Tweede Kamerdebat over de containerramp

14 Mei 2019 - 19:40

De Tweede Kamer praat dinsdagavond over de gevolgen van de containerramp begin januari, toen 342 containers van de MSC Zoe boven de Waddeneilanden in zee belandden. Volgens politici en bestuurders is het nu de tijd voor concrete acties. Verslaggever Eva Meesterberends is aanwezig bij het debat, en doet live-verslag vanuit de Tweede Kamer in Den Haag.

23:04
Einde van dit liveblog

Het debat is afgesloten. Op 21 mei wordt er gestemd over enkele moties uit dit debat. Morgen hierover meer bij de Omrop, op radio, tv en internet.

22:59
Onderzoek afwachten

Minister Van Nieuwenhuizen wil in alle gevallen afwachten wat er uit onderzoek komt dat op dit moment nog loopt. TNO doet onderzoek naar het mogelijk nut van chippen. Ook het onderzoek naar de rampnacht en de schade geleden in het Waddengebied wil ze afwachten voordat ze nieuwe maatregelen neemt of internationaal gaat kijken of regels aangepast kunnen worden. Ze heeft vertrouwen in de afspraken met de rederij en de verzekeraar.

Ook staat ze niet open voor meer openbaarheid van de vrachtbrieven, zelfs niet aan de bergers, want dat laat de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) volgens haar niet toe.

22:16
PvdD wil sluiting van zuidelijke geul voor containerschepen

De Partij voor de Dieren dient twee moties in. De eerste vraagt van de regering om zo snel mogelijk gedetailleerde ladingbrieven openbaar te maken aan alle betrokken partijen. De tweede eist dat de vaargeul waar de MSC Zoe haar containers verloor, gesloten kan worden voor grote containerschepen, net als al het geval is voor olietankers.

21:57
Schade vissers wordt snel opgelost

Minster Carola Schouten vertelt dat de vissers die betrokken zijn geweest bij het bergen van de rommel op korte termijn een afspraak zullen hebben met de rederij om de schade te kunnen afhandelen.

21:40
Aanpassing route is internationale zaak

Als er uit de onderzoeken komt dat de ramp met de Zoe voorkomen had kunnen worden door in een andere geul te varen, wil de minister zich sterk maken om dat in de toekomst te verbieden. Maar het is een internationale regel, en die kan Nederland niet alleen veranderen.

21:24
Overheid moet rol spelen bij schadeloosstelling

Cem Lacin, Tweede Kamerlid voor de SP, wil graag dat de overheid bergers en anderen die hebben geholpen met het opruimen helpt met het terugkrijgen van de schade. De minister blijft erbij dat de schade te verhalen is op MSC en dat de rederij zich welwillend opstelt. Minister vertrouwt MSC daarin.

21:12
"Alle kosten op MSC verhalen"

Van Nieuwenhuizen zegt ervoor te zullen blijven ijveren dat alle schade op de Mediterranean Schipping Company (MSC) zal worden verhaald. Ook als er over jaren nog spullen worden gevonden die te herleiden zijn tot deze ramp. Tot 18 maanden na het vinden van de laatste container tijdens deze bergingsactie zullen er controles blijven plaatsvinden.

21:10
'Survey' rampgebied wordt deze week afgerond

Minister Van Nieuwenhuizen laat weten dat het gebied in de Noordzee waar de berging plaatsvindt ongeveer zo groot is als tweemaal de provincie Utrecht. Het controleren van dat gebied wordt deze week afgerond.

21:07
Onvoldoende informatie op ladingslijsten

De minister geeft aan dat het een belangrijk onderdeel is van alle onderzoeken of ladinglijsten wel volledig zijn. De vraag die verschillende kamerleden stellen is of hulpinstanties wel goed weten wat ze te doen staat als er op een vrachtbrief niet meer staat dan 'chemical products'.

20:56
Betrokken partijen weten wél wat er in containers zit

Minster Van Nieuwenhuizen haalt bekendmaking van inhoud containers aan: "Natuurlijk weten hulpverleners zoals Veiligheidsregio en Kustwacht wél wat er in de containers zat". Dat is dus uitgebreidere informatie dan afgelopen weekend naar buiten kwam op verzoek van Omrop Fryslân en RTV Noord.

(Advertentie)
(Advertentie)