LIVEBLOG: Verdachte schietpartij op Bert Jonker staat voor de rechter

10 maaie 2019 - 11:30

Ondernemer Bert Jonker werd op 7 januari 2017 beschoten bij ijsstadion Thialf. Volgens de politie kwam de beschieting voort uit een zakelijk geschil tussen Jonker en de verdachte, Charles van der W. Na ruim twee jaar gaat de rechtbank in Leeuwarden het schietincident inhoudelijk behandelen. De zaak roept nog altijd vragen op. Volgens zakenman en schaatssponsor Jonker gaat het om een moordaanslag, maar de verdachte ontkent. Hij werd ruim een half jaar later aangehouden in Spanje. Verslaggever Hayo Bootsma volgt de zaak vanuit de rechtbank.

16:53
Ter afsluiting van de rechtszaak een samenvatting van verslaggever Hayo Bootsma
16:27
Vraagtekens

Advocaat Vis meent dat er nog teveel vraagtekens zijn in de verklaringen van Jonker. Er is geen duidelijk bewijs voor alle aanklachten. Bijvoorbeeld wat het wapen betreft: was het een pistool of revolver? En welke kleur had het wapen? Bij de politie gaf Jonker aan dat hij kennis heeft van wapens. Hij was ooit in dienst van de luchtmacht en heeft in die tijd met wapens gewerkt. De advocaat vindt dat er vrijspraak moet volgen voor zijn cliënt.

16:18
Dochter verdachte afgeluisterd

Ook de dochter van de verdachte is door de politie afgeluisterd. De verdachte belde met zijn dochter en gaf in dat gesprek zijn versie van het verhaal. Jonker zou het wapen hebben getrokken, waarna het afging en Jonker snel wegreed.

Vis stelt dat de verdachte dit zegt zonder kennis van het dossier. Wie zegt er dan of het klopt wat Jonker zegt?

16:14
Scherpe ogen

Een dove getuige heeft goed gezien wat er is gebeurd. De getuige meent dat hij zag dat er een man op de auto af kwam, die stopte en met de bestuurder sprak. De getuige zag wat er zich in de auto afspeelde. Er werden 'heftige gebaren' uitgewisseld. Hij kon duidelijk zien wat er zich in de auto afspeelde. De getuige zag ook dat er fysiek contact was tussen de mannen. Jonker zegt echter dat daar geen sprake van was.

16:12
Andere getuigen

Een paar getuigen zijn volgens de advocaat van de verdachte cruciaal, meent Vis. Een getuige zegt dat zij een auto zag waar een man bij stond. Dat duurde zeker een halve minuut. De getuige vertelt dat het leek alsof de mannen elkaar konden. Ook verklaarde ze dat ze zag dat een man omviel nadat de auto wegreed. En zo is er nog een verklaring. Dat strookt juist met wat de verdachte zegt, meent Vis.

16:05
Niet te vlug oordelen

Vis: "We moeten waken voor een te vroeg oordeel over waarom mijn cliënt naar Spanje is gegaan. Hij had anders kunnen handelen, dat klopt. Hij beleefde het moment anders. Er gaat geen dag voorbij dat mijn cliënt niet denkt dat het anders had gemoeten." Vis meent verder: kan het Openbaar Ministerie echt bewijzen dat het gegaan is zoals zij schetsen? Nee, is volgens hem het antwoord.

16:01
Advocaat pleit juist voor vrijspraak

Nu is Tim Vis aan het woord, advocaat van de verdachte. Hij eist vrijspraak. Er is geen bewijs dat zijn cliënt het wapen in bezit had, volgens hem. Dat moet leiden tot vrijspraak van de verdachte, naar zijn idee.

Er is zelfs niet te bepalen dat er een vuurwapen is gebruikt. Dus volgens de advocaat is er geen sprake van poging tot doodslag, in tegenstelling tot wat de officier van justitie eist.

15:57
Eis: vijf jaar cel

De strafmaat: Jepkema zeft dat ze verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan poging tot afpersing en doodslag. De verdachte heeft Jonker bewust opgezocht. Dat de beschieting plaatsvond bij Thialf, waar veel mensen op straat waren, geeft een groot gevoel van onveiligheid

Jepkema eist een gevangenisstraf van vijf jaar met aftrek van de tijd die Van der W. al vast heeft gezeten. Tevens erkent de officier van justitie 15.000 euro schadevergoeding met extra kosten toe. Jepkema wil dat de verdachte meteen weer in ge gevangenis komt. Zijn gevangenisstraf was tijdelijk onderbroken vanwege de ziekte van de verdachte, darm- en blaaskanker.

15:47
Poging tot doodslag

Het is niet duidelijk of de uitspraken die de verdachte schetst wel zijn gemaakt, wat betreft de overname en het betalen van een bedrag aan de verdachte. Daar is geen bewijs voor. Jepkema: "Er is sprake van voorbedachte rade. Er zijn aanwijzingen dat de verdachte Jonker wilde doden. Er zijn ook contra-indicaties: hij schoot niet direct toen Jonker zijn raam opende." Poging tot moord is dus niet te bewijzen, maar wel poging tot doodslag.

15:41
Wel of geen wapen?

Is er een wapen gebruikt of niet? Jepkema: "Het letsel aan de hand van Jonker is ontstaan door een afgevuurde kogel. Het ontbreken van een inslag kan meerdere oorzaken hebben. Nu de revolver niet is teruggevonden kunnen we daar geen onderzoek naar doen. Het doet niet af aan de conclusie dat er met een pistool is geschoten."

15:36
Afluisteren van Jonkers telefoon

Wat niet voor de verdachte spreekt, is dat hij het wapen weggooide, evenals de simkaart van zijn telefoon. Bovendien is hij naar het buitenland gevlucht. Volgens Jepkema had hij ook gewoon naar de politie kunnen stappen, desnoods anoniem. De verdachte heeft dit echter nooit gedaan.

De telefoon van Jonker is enige tijd afgeluisterd door de politie, om te inventariseren wat diens reactie zou zijn als Jonker geconfronteerd zou worden met het feit dat de verdachte zei dat Jonker het wapen in handen had gehad. Jonker zou bijvoorbeeld iets tegen zijn vrouw hebben kunnen zeggen over het incident, maar niets van dat was het geval. Jonker was enkel verbaasd vanwege de verklaring van de verdachte.

15:25
Scenario

Volgens officier van justitie Jepkema blijft er maar één scenario over: dat de verdachte naar Thialf kwam met een doorgeladen wapen om geld van Jonker te eisen.

Tijdens de reconstructie bleek dat het verhaal van de verdachte niet strookt met het tijdspad van het incident. De auto heeft zo'n 10 seconden stilgestaan. Tevens is de binnenverlichting van de auto niet ingeschakeld geweest. Dat is van belang omdat de verdachte zegt dat hij zag dat Jonker een wapen vasthield. Dat was echter niet mogelijk als de binnenverlichting van de auto uit was.

15:22
Achtergrond

Officier van justitie Jepkema schetst eerst de achtergronden van de mislukte overname van het bedrijf van Van der W. Hij vervolgt zijn verhaal met de avond van het incident. De verklaringen van Jonker en die van de verdachte lopen sterk uiteen, zegt hij.

De vraag: wie had het wapen in handen? Volgens Jepkema: "Onbetwist is dat de verdachte het wapen in zijn hand had en ermee weg is gelopen."

15:07
Officier van justitie aan het woord

Op dit moment is officier van justitie Eelco Venema aan het woord. Hij zal naar verwachting ongeveer een uur spreken en vervolgens de strafeis bekend maken.

14:43
Jonker aan het woord

Jonker vraagt of de verdachte hem aan wil kijken. De verdachte weigert. "Hoe kan het zijn dat ik iemand zo boos kan maken dat hij uit Brazilië komt om mij bij mijn geliefde sport mij wat aan te doen. Mijn familie zegt dat ik nooit een antwoord zal krijgen. Wat heb jij niet begrepen van mijn 'nee.' Jouw bedrijf was een rotte appel."

Jonker gaat in op wat er fysiek is gebeurd, de verwondingen aan zijn hand en zijn PTSS (posttraumatische-stressstoornis). Dan wordt Jonker emotioneel en kwaad: "Jij bent een ongelooflijke narcist. Wat heb je mij en mijn gezin aangedaan. Ik heb een leven voor en na het incident."

14:35
Persoonlijke omstandigheden

De verdachte is niet bekend bij justitie en hij is nooit eerder veroordeeld. Van der W. kon slecht tegen onrecht, maar problemen lost hij meestal op een normale wijze op. Van der W. vindt zelf dat beide mannen schuldig zijn. "Soms is het beter weg te lopen en verlies te nemen." De verdachte zegt dat het niet een geweldincident was, maar een ongeluk. Bij het opstellen van het reclasseringsrapport werd al aangegeven dat de verdachte een man is van 'oog om oog, tand om tand.'

14:25
Trauma

Hans Anker: "Het is zelfs nu nog zo dat Bert Jonker de pijn ondervindt en pijnstillers neemt. Het gaat in deze concrete individuele zaak om veel meer. Hij kon niet naar huis. Hij moest drieënhalve week in een safe-house zitten. Een verschrikkelijke periode. Het is zover gekomen dat Jonker psychologische hulp nodig heeft gehad. Hij heeft een trauma opgelopen, lees: post-traumatische stress."

14:21
Schadevordering

Bert Jonker eist 15.000 euro smartengeld van de verdachte, plus de kosten voor de advocaat van zo'n 3.000 euro. Advocaat Hans Anker: "Er is de heer Jonker zwaar lichamelijk letsel toegebracht. Daarnaast veel pijn, verdriet, onmacht, woede, verminderde levensvreugde en angst." In totaal gaat het om een bedrag van bijna 19.000 euro.

14:18
Afspraak

Een van de andere rechters wil graag weten waarom de verdachte niet gewoon geprobeerd heeft een afspraak met Jonker te maken als hij hem zo graag wilde spreken. Hij had contact op kunnen nemen met Jonkers secretaresse, maar heeft dit niet gedaan. Verdachte: "Dat klopt, het is zo gegaan. Ik wist dat ik hem daar kon treffen, bij het schaatsen. Dat heb ik gedaan."

14:08
Over het wapen

Is er geschoten met een wapen waaruit een projectiel kwam? Er is niet getracht het wapen af te weren of weg te gooien. Als er geschoten is, had de auto meer schade moeten hebben. Dan zouden ergens een kogel en een huls moeten liggen. Het is uitgesloten dat er met scherp geschoten is, meent een deskundige. Was er wel sprake van een contactschot? Dus dat het slachtoffer het wapen in de hand had. Het enige scenario is dat er sprake zou zijn van een worsteling. Beide mannen verklaren echter dat zoiets niet is gebeurd. Er kan dus niet vastgesteld worden of de verwonding door een projectiel of door een losse flodder is veroorzaakt. Een andere deskundige verklaart dat een gaspistool ook een dergelijk letsel kan veroorzaken.

13:55
Motief

Er wordt in de rechtbank gesproken over het motief: de verdachte wilde Jonker aanspreken op de mislukte overname van zijn bedrijf. Hij zou nog 50.000 euro krijgen van Jonker voor de overname van het bedrijf. Verder ook nog geld voor andere onderdelen. Samen zou het gaan om een totaalbedrag van rond de 100.000 euro. Van der W. zou het bedrijf failliet laten gaan, maar dat liep anders. De verdachte wilde de confrontatie met Jonker aangaan over de geschonden afspraken.

Jonker zegt dat hij het bedrijf kende en er belangstelling voor had. Desalniettemin waren er te veel financiële voorwaarden, en volgde er niet een deal. Jonker kon bij het faillissement fan Edes-Seagull gedeelten overnemen.

13:46
Voortzetting van de zitting

Na een schorsing voor de lunch gaat de zitting nu verder. Eerst over het wapen. Daar is door de politie naar gezocht, maar er is niets gevonden. Ook later niet, toen de sloot waar hij in zou moeten liggen, uitgebaggerd is.

Over de schietpartij zelf: de auto is onderzocht, maar daar is geen kogel aangetroffen. Uit de data vanuit de auto blijkt dat het hele gebeuren bijeen zo'n 9 seconden heeft geduurd.

13:41
Wie is de verdachte?

De 59-jarige verdachte heet Charles van der W. en is geboren in Den Haag. Hij woonde in Nootdorp is was jarenlang lid van een schietclub in Nieuwkoop. Zijn bedrijf E-S Projects (Edes-Seagull) was in Rijswijk gevestigd, in april 2015 ging het failliet. Na het incident op 7 januari 2017 bij Thialf is hij pas op 19 juli opgepakt door de Guardia Civil in Spanje. Hij bleef dus langer dan een half jaar uit handen van de autoriteiten. Sinds december loopt hij met een enkelband rond buiten de gevangenis, omdat er darm- en blaaskanker bij hem is geconstateerd. Welkom in Friesland was hij echter niet.

Foto: CAMJO Media
12:39
Schorsing voor lunch

De rechtbank schorst de zitting voor de lunch. Het gerechtelijk verhoor gaat verder na half twee 's middags. Dan zal ook meer duidelijk worden over de afgetapte telefoongesprekken en de reconstructie die plaatsvond bij ijsstadion Thialf.

12:32
Brazilië

Een vraag die ook aan bod komt is waarom Charles van der W. helemaal uit Brazilië was afgereisd om Jonker de usb-stick te geven. Waarom heeft hij deze niet gewoon verzonden naar Clafis, ter attentie van Bert Jonker? Verdachte: "Dan kon ik niet met hem spreken. Dat wilde ik wel graag."

12:29
Vlucht

Na het incident heeft de verdacht bij een kennis de nacht doorgebracht. Waar dat precies was, wil hij niet zeggen. Vervolgens is Van der W. naar België vertrokken. Hij kreeg dit voor elkaar door een persoon in een supermarkt aan te spreken en deze geld en een volle tank benzine aan te bieden. Dat vindt rechtbankvoorzitter Bert Dölle vreemd: "Waarom ging u niet met de trein, kocht u een enkeltje Antwerpen? Dat is veel goedkoper." Verdachte: "Ik weet dat niet, dat leek mij toen het beste. Nu achteraf had dat misschien wel beter geweest."

12:01
Politie

De politie was aanwezig bij Thialf. De verdachte was bang voor de agenten en meende dat zij hem neer zouden schieten. "U had natuurlijk naar ze toe kunnen lopen en zeggen dat er iemand binnen zit die u neer wilde schieten?" Verdachte: "Ik was bang".

11:50
Verklaring van de verdachte

Van der W. heeft zelf een heel ander verhaal. Hij meent dat de twee elkaar juist vriendschappelijk benaderden: "Hey hoi, hoe gaat het?" en "De beste wensen nog." De verdachte wilde enkel met Jonker in gesprek en hem een usb-stick geven. Hij wilde achterin de auto stappen omdat dit mogelijk de deur was die het dichtst bij hem was. Dölle: "Als u met hem wilde praten, had u dan niet beter naast Jonker kunnen gaan zitten? Achter iemand zitten is toch niet de meest ideale positie als u wat wilt bespreken?" De verdachte: "Ik zag geen andere mogelijkheid. Het is gelopen zoals het gelopen is."

Jonker zou een wapen in zijn handen hebben gehad. "Ik heb dat gepakt. Jonker drukte toen op een knop op het dashboard en ik ben meegesleurd." Dölle wil weten waarom hij het wapen dan weggegooid heeft: "Ik was bang." Dölle: "U hebt zeer in uw nadeel gehandeld. Waarom?" Van der W.: "Het is niet zo gelopen. Ik heb daar spijt van."

11:45
Getuigen

Meerdere getuigen hoorden die avond een knal. Ze verklaren dat ze een man zagen met een wapen in zijn handen. Twee getuigen zeggen dat ze zagen dat de verdachte achter de auto van Jonker rende of trachtte dat te doen. Eén getuige verklaart dat hij zag dat een man op de auto van Jonker af kwam. De auto stopte en het raam ging open. De getuige kon zien dat er 'heftige gebaren' uitgewisseld werden. Dat duurde al met al zo'n 6-7 seconden. Deze getuigenissen ondersteunen Jonkers verklaring.

11:35
Letsel Jonker

Artsen verklaren dat Jonker letsel had aan zijn hand. Diens ring- en middelvinger waren op meerdere plekken gebroken. Dat hebben zij bij een operatie vastgesteld. Bij de operatie zijn ook 'niet lichaamseigen delen' uit de vingers gehaald. Volgens de artsen is dat in overeenstemming met het letsel wat bij een schietpartij past.

11:21
Sporen

Jonker verklaarde dat hij op de bewuste avond van het incident op het parkeerterrein bij Thialf een man zwalkend zag rondlopen. Jonker zou hem gevraagd hebben of alles goed was, waarop de verdachte probeerde bij Jonker achterin de auto te stappen. Volgens Jonker trok Van der W. toen een wapen. De kleur of het type kon hij niet opmaken. Hij gaf gas en toen klonk er een schot. Een bot in zijn vinger aan de rechterhand is toen verbrijzeld. Op de hand van Jonker zijn metaal en kruidsporen aangetroffen. Het wapen ontbreekt echter.

Rechtbankvoorzitter Dölle vindt dit erg jammer. Hij vraagt de verdachte of hij zich kan herinneren zwalkend over straat te zijn gelopen. Van der W. antwoordt dat hij niet altijd goed de controle had over zijn rechterbeen. Hij zou last hebben gehad van een hernia.

11:14
Mislukte overname

Op dit moment is de aangifte van Jonker aan de orde. Dat gaat terug op de tijd waarin de beide mannen met elkaar in contact kwamen. Jonker had als directeur van Clafis wel interesse om het bedrijf van Van der W. over te nemen. Na onderzoek in de boeken werd echter duidelijk dat het financieel niet klopte. De overname ging daarom niet door. Een aantal weken later is het bedrijf van Van der W. failliet verklaard.

11:03
Curator voelde zich tevens bedreigd

Bij het onderzoek is ook contact gezocht met de curator die het faillissement van Van der W. afhandelde. Hij vroeg toentertijd om extra politiebescherming. De curator voelde zich bedreigd door de verdachte. Bovendien had hij van de broer van de verdachte te horen gekregen dat Van der W. een 'geoefend schutter' was. Deze zaak staat echter los van de zaak Jonker. Maar het kwam wel naar voren tijdens het onderzoek naar de verdachte.

De verdachte zelf was naar Spanje gevlucht. Hij geeft aan dat hij al in maart terug naar Nederland wilde. Dölle vraagt waarom hij zich dan verzette tegen zijn uitlevering. Van der W. geeft aan dat dit op advies was van zijn Spaanse advocaat. Achteraf meent hij hier spijt van te hebben.

10:55
Aanhoudende bedreigingen

Jonker heeft een aantal verklaringen afgelegd. Hij vertelde de politie dat er sprake was van een zakelijk geschil en dat de verdachte hem zou stalken. Daarnaast kreeg Jonker 'bedreigende' e-mails van de verdachte.

Verdachte Van der W. was in het bezit van een wapen, het zou gaan om een alarmpistool. Hij kocht het voor Oud en Nieuw in Frankrijk. Tevens was hij lid van een schietclub.

10:51
Start van de behandeling

De rechtbank begint met het uiteenzetten van de feiten. Wat is er exact gebeurd op de avond van 7 januari 2017? Rechtbankvoorzitter Dölle legt voor aan de verdachte wat er door Bert Jonker is verklaard. Het gaat om de eerste verklaring die Jonker gaf in de EHBO-kamer bij Thialf. Daar werd de zakenman na het incident behandeld aan zijn hand.

10:49
Besluit rechtbank

Rechtbankvoorzitter Bert Dölle stelt dat de Spaanse rechter toestemming heeft gegeven voor de uitlevering. Het staat de officier dus vrij om tot vervolging over te gaan. Het Openbaar Ministerie is ontvankelijk en de zaak kan nu dus inhoudelijk in behandeling worden gebracht.

10:44
Bert Jonker: wie is hij ook alweer?

Bert Jonker (1966) uit Oranjewoud is directeur van ingenieursbedrijf Clafis. Dit bedrijf heeft heden ten dage een miljoenenomzet met vestigingen in onder andere Heerenveen, Arnhem en Soest. Daarnaast was Jonker destijds hoofdsponsor van de schaatsploeg Team Clafis en voorzitter van de businessclub van Thialf.

Jonker zou ooit het bedrijf van de verdachte, E-S Projects (Edes-Seagull) in Rijswijk, overnemen. Maar omdat dit bedrijf failliet raakte, ging de overname niet door. Verdachte Van der W. meende toch geld van Jonker te moeten krijgen en voelde zich belazerd.

Bert Jonker - Foto: Omrop Fryslân
9:50
Schorsing

Rechtbankvoorzitter Bert Dölle schorst de zitting voor een half uur. De rechtbank moet zich buigen over het verzoek van de advocaat.

9:47
"OM niet ontvankelijk"

Het Openbaar Ministerie moet niet ontvankelijk worden verklaard, meent advocaat Tim Vis. De aanklachten voldoen niet aan de eisen, dus kan de rechtbank niet anders dan dit op deze wijze beslissen.

9:40
"Verhaal officier van justitie klopt niet"

De officier van justitie brengt een verhaal naar voren dat niet klopt, stelt advocaat Tim Vis in zijn repliek. Volgens Vis heeft de Spaanse uitleveringsrechter expliciet wat gezegd over de aanklacht. Dat strookt niet met wat er nu op papier staat.

Er is nog geen inhoudelijke behandeling van de zaak. Allereerst moet duidelijk worden of de uitlevering volgens de regels verlopen is en of het Openbaar Ministerie de verdachte mag vervolgen.

9:28
Officier van justitie Eelco Jepkema

Officier van justitie Eelco Jepkema reageert op het pleit van advocaat Vis. Volgens hem is de procedure wel degelijk volgens de regels verlopen. Op 8 januari 2017, een dag na het incident bij Thialf, is er een internationaal opsporingsbevel uitgegeven. Daar stond toentertijd op dat het poging tot moord, poging tot doodslag en zware mishandeling betreft. Pas op 19 juli is de verachte opgepakt in Spanje. Op 24 juli heeft de Spaanse rechter de uitlevering aan Nederland toegestaan.

9:23
"Niet ontvankelijk"

Advocaat Vis van de verdachte meent dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk is als het gaat om de aanklacht van poging tot moord/doodslag, omdat het uitleveringsverzoek niet aan de eisen voldoet. Dat geldt ook voor het tweede deel van de aanklacht.

9:16
Advocaat over de uitlevering

Advocaat Tim Vis van de verdachte staat stil bij het uitleveringsverzoek. Daar was vorig jaar onenigheid over. De uitlevering zou niet volgens de regels zijn gegaan. Vis meent dat de Spaanse justitie toestemming dient te geven voor de vervolging van de verdachte in Nederland. Dat moet dan gaan over alle feiten die op de aanklacht staan. Eerder stond enkel in het uitleveringsverzoek dat het ging om poging tot doodslag/moord.

9:11
Zitting begint

Na een schorsing van ruim een half jaar wordt de zaak opnieuw behandeld. In november zou de zaak al inhoudelijk worden behandeld. Toen bleek echter dat er fouten gemaakt waren met het uitleveringsverzoek uit Spanje. De verdachte, Charles van der W., is na het incident gevlucht naar Spanje. Later is hij opgepakt.

De zaak begint met de aanklacht. Charles van der W. wordt verdacht van poging tot moord/doodslag en afpersing met geweld.

9:02

Na ruim twee jaar gaan de rechters van de rechtbank in Leeuwarden zich vrijdag buigen over de schietpartij bij ijsstadion Thialf in Heerenveen.

9:01
(advertinsje)
(advertinsje)