Veel kritiek bij installatie nieuw dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân

08 Mei 2019 - 06:43

Water Natuurlijk en PvdA kwamen dinsdag met stevige kritiek op het bestuursakkoord van Wetterskip Fryslân. Dat bestuursakkoord toont volgens de partijen te weinig ambitie op het gebied van natuur en het aanpakken van de problemen in het veenweidegebied. Tegelijkertijd worden de waterschapslasten volgend jaar verhoogd.

It nije deistich bestjoer fan Wetterskip Fryslân mei Annet van der Hoek en Otto van der Galiën - Foto: Omrop Fryslân

Otto van der Galiën van de formatie 'Lagere lasten burger' werd in het Dagelijks Bestuur van het waterschap gekozen. Dat betekent dat hij nu geen lagere maar hogere tarieven moet verdedigen. Water Natuurlijk heeft daar niet veel begrip voor. "Het is net alsof u vergeten bent, wat u eerder heeft gezegd", zei Tieneke Clevering van Water Natuurlijk tegen Sjerp de Jong van Lagere Lasten Burger.

De partij werd woensdag verschillende keren 'Hogere Lasten Burger' genoemd. "Dat kun je verwachten. We hadden de keuze om verantwoordelijkheid te nemen of om in de oppositie te blijven. Wij hebben voor het eerste gekozen. Ik ben ervan overtuigd dat de verhoging voor de langere termijn goed uitpakt. Het is jammer maar het kan echt niet anders", zei Otto van der Galiën.

Deistich bestjoerslid Otto van der Galiën fan Lagere Lasten Burger

De andere drie dagelijks bestuurders van het waterschap zijn Bé de Winter voor het CDA, Jan van Weperen voor de boeren en Annet van der Hoek voor het bedrijfsleven. Die laatste twee bestuurders stonden niet op het stembiljet, maar zijn voorgedragen door hun achterban. "Dat vind ik juist het mooie van het waterschap, dat je de balans zoekt tussen al die belangen", zegt Annet van der Hoek. "Het waterschap moet, als het even kan, niet té politiek worden, want het gaat gewoon over schoon water en droge voeten."

Jan van Weperen reageerde op zijn beurt weer redelijk fel op de kritiek van Water Natuurlijk. Volgens hem is de veenweide-aanpak in Fryslân juist een 'voorbeeld voor heel Nederland'. Na verschillende lokale experimenten in de afgelopen jaren zit de veenweidevisie 2.0 er aan te komen, zo verzekerde Van Weperen.

Hij onderstreepte ook dat de ambities van Wetterskip Fryslân op het gebied van duurzaamheid gelijk blijven onder het nieuwe bestuur. Henni van Asten van de PvdA kon hij niet overtuigen, want volgens haar tilt het nieuwe bestuursakkoord op van 'prachtige nietszeggende zinnen'.

Deistich bestjoerslid Annet van der Hoek

(advertinsje)
(advertinsje)