Zakenclub Trynwâlden in conflict met dorpsbelang om bedrijventerrein

05 maaie 2019 - 08:47

Zakenclub Trynwâlden is in conflict geraakt met Dorpsbelang Oentsjerk naar aanleiding van de plannen voor het bedrijventerrein Sanjesfjild aan de Sanjesreed in het dorp. Dorpsbelang heeft gevraagd de plannen, die tien jaar oud zijn, 'on hold' te zetten, omdat niet iedereen zich nog kan vinden in deze plannen. Volgens de zakenclub was juist Dorpsbelang initiatiefnemer van de plannen en is er veel behoefte aan een bedrijventerrein.

Foto: Google streetview

De plannen voor het bedrijventerrein zijn in 2009 gemaakt en in 2020 werd het eindplan gepresenteerd. Dat was in samenwerking met Dorpsbelang Oentsjerk, Dorpsbelang Gytsjerk, Zakenclub Trynwâlden en gemeente Tytsjerksteradiel.

De kavels moesten allemaal verkocht zijn, voordat er gebouwd mocht worden. Vanwege de economische crisis was er toen niet veel belangstelling. Nu, in betere tijden, zijn de plannen weer op tafel gekomen. Volgens de zakenclub is er nu wel interesse en zijn bijna alle kavels al gereserveerd. De gemeente heeft een voorontwerp gepubliceerd om de bestemming van de grond te wijzigen, zodat er een bouwbestemming op komt. Waarschijnlijk wordt daar eind juni een besluit over genomen.

Plannen tijdelijk stopzetten

Het Dorpsbelang Oentsjerk heeft wethouder Gelbrig Hoekstra van gemeente Tytsjerkeradiel nu gevraagd om deze plannen tijdelijk stop te zetten. Volgens hen is het tien jaar stil geweest en worden de oude plannen nu weer opgepakt, maar wordt het dorpsbelang niet betrokken. De omwonenden en dorpsbewoners zouden er nu anders tegenover staan, zegt Dorpsbelang. Volgens hen zijn er zorgen over verkeersveiligheid, milieu, verandering van het landschap en zo meer. Dorpsbelang wil graag opnieuw in gesprek met alle betrokken partijen.

(advertinsje)
(advertinsje)