Ruim twee procent van kinderen Leeuwarden in jeugdbescherming

30 apr 2019 - 10:39

Dwingende maatregelen van een rechter werden in Leeuwarden in 2018 bij ruim twee procent van de kinderen opgelegd om hen te beschermen. Dit zijn maatregelen zoals uithuisplaatsing en het onder voogdij plaatsen van een kind. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) brengt deze cijfers dinsdag naar buiten.

Foto: ANP

Wanneer de gezonde en veilige ontwikkeling van een kind in het geding is en vrijwillige hulp aan een gezin niet helpt, kan een rechter overgaan tot zulke maatregelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in geval van huiselijk geweld of als er sprake is van kindermishandeling. Het percentage in Leeuwarden ligt vrij hoog; op 2,06 procent om precies te zijn. In maar twaalf andere Nederlandse gemeenten ligt dit percentage nog hoger. In de grote meerderheid van de 380 gemeenten lag het percentage in 2018 lager.

Het CBS publiceert dinsdag cijfers over 2018 over jeugdzorg. De jeugdzorg is tegenwoordig de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Onder jeugdzorg vallen naast jeugdbescherming ook jeugdreclassering en jeugdhulp.

Jeugdhulp

Ook op het gebied van jeugdhulp hoort Leeuwarden tot de gemeenten met de hoogste scores. Bijna 15 procent van de kinderen in Leeuwarden ontvangt jeugdhulp. Als minderjarigen bijvoorbeeld psychische problemen of gedragsproblemen hebben wordt jeugdhulp verleend. Ook hulp aan kinderen met een verstandelijke beperking of hulp aan ouders met opvoedingsproblemen vallen hieronder.

Lichte daling

Het deel van de Leeuwardense kinderen dat jeugdbescherming krijgt is een klein beetje gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. In 2017 was dat bijvoorbeeld 2,3 procent. Wel ligt het percentage structureel hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat ligt sinds 2015 op 1,2 procent.

Ook het aandeel van kinderen uit onze hoofdstad dat jeugdhulp krijgt ligt ruim hoger dan het landelijk gemiddelde. Landelijk kreeg tussen de 10 en 12 procent van de minderjarigen jeugdhulp in de afgelopen vier jaar. In Leeuwarden is dat aandeel structureel hoger, met een uitschieter naar 19 procent in 2017. Bijna één op de vijf kinderen uit Leeuwarden kreeg in dat jaar dus hulp voor bijvoorbeeld psychische problemen of had ouders die hulp kregen bij het opvoeden.

Trefwoorden: 
Leeuwarden CBS jeugdzorg
(advertinsje)
(advertinsje)