Advies Wiebes: onderzoek naar afname kluten en kanoeten bij boorlocaties in Waddenzee

29 apr 2019 - 12:45

Op locaties waar gaswinning onder de Waddenzee plaatsvindt, is het aantal kluten en kanoeten teruggelopen. Dat blijkt uit de rapportage van 2017 van de NAM naar de gevolgen van de gaswinning. Uit diezelfde rapportage komt naar voren dat de bodemdaling binnen de norm is gebleven. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

Foto: Remco de Vries

Volgens de NAM hoort het teruglopende aantal kluten en kanoeten bij de natuurlijke fluctuaties van de vogels. Daar is een adviescommissie van minister Wiebes het niet mee eens. Op plaatsen waar niet gas wordt gewonnen, is het aantal kluten en kanoeten hetzelfde gebleven of zelfs toegenomen. De commissie adviseert dan ook om in 2019 een onderzoek te doen naar het teruglopende aantal kluten en kanoeten in de omgeving van de gaswinning.

Bodemdaling

Voor de gaswinning bij Ameland is een studie gedaan naar de bodemdaling op de langere termijn. De kennis en resultaten van die studie zijn vastgelegd in een bepaald meetsysteem Wiebes schrijft dat hij de NAM opdracht heeft gegeven om dat meetsysteem te gebruiken bij een studie naar kleine gasvelden in de het oostelijk deel van de Waddenzee.

(advertinsje)
(advertinsje)