Functie-eis verzetsmuseum: blokkeerfriezen willen begrijpen en museaal kunnen presenteren

25 apr 2019 - 22:20

Een bijzondere functie-eis voor de nieuwe conservator van het Fries Verzetsmuseum in Leeuwarden. Naast competenties als kennis van de geschiedenis van Nederland in de 20e en 21e eeuw, veel kennis van de Tweede Wereldoorlog en werkervaring gaat het museum ervan uit dat de toekomstige conservator de 'blokkeerfriezen wil begrijpen en hun positie in een aansprekende en begrijpelijke taal museaal kan presenteren.'

Foto: Fries Verzetsmuseum

In de vacature wordt aangegeven dat het Fries Museum en het Fries Verzetsmuseum hun positie en collecties in de samenleving willen versterken. Met name samenwerking en verbanden met organisaties liggen op het werkterrein van het verzetsmuseum. Het zijn speerpunten voor het jaar 2020. Dan word er in een tentoonstelling extra aandacht gegeven aan de herdenking van 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. In 2023 zal er een volledig geactualiseerde semi-permanente inrichting van het museum gerealiseerd zijn.

Je bent zeer geïnteresseerd in culturele en maatschappelijke ontwikkelingen, zeker ook waar die flink schuren, en kunt daar aansprekend over spreken en schrijven. Voor jou is het bijvoorbeeld vanzelfsprekend om de blokkeerfriezen te willen begrijpen en hun positie in een aansprekende en begrijpelijke context museaal te kunnen presenteren.

(advertinsje)
(advertinsje)