Weidevogelboer Hessel Agema (70) uit Kollumerpomp overleden

24 apr 2019 - 20:29

De bekende boer Hessel Agema (1948-2019) uit Kollumerpomp is op vrijdag 19 april overleden. Agema zette zich erg in voor agrarisch weidevogelbeheer. Ook was hij lid van het hoofdbestuur van de Bond van Friese Vogelwachten.

Een stel grutto's, één van Agema's gelieve weidevogelsoorten - Foto: Gerrit Harmen Rypma

Agema stond bekend als pionier op het gebied van agrarisch weidevogelbeheer. Hij was niet alleen bekend om zijn werk voor vogels en natuur, maar was ook een succesvolle melker en fokker.

Hij trachtte ecologie en economie met elkaar te verbinden. Zijn succes had hij met name te danken aan het experimenteren met het inzaaien van kruidenrijk gras. Ook door later te maaien en door het waterpeil hoog te houden probeerde hij de natuur in stand te houden.

Tegendraadse landbouwer

Agema werd geboren in Leeuwarden en werkte tot 1978 bij zijn ouders in Kollum. Met zijn vrouw Ettie startte hij een eigen bedrijf: in het begin nog slechts met zo'n 80 koeien, maar rond 1990 al met 120 koeien.

Daarnaast was hij al sinds de jaren '90 bezig met het geven van educatie aan bijvoorbeeld landbouwstudenten. Nationaal en internationaal had hij een goede naam: universiteiten, Kamerleden en Japanners kwamen naar Kollumerpomp toe om van zijn werkwijze te leren.

Productieve weidevogelboer

Bijzonder is dat hij natuurbeheer combineerde met een hoogproductief bedrijf. In diverse jaren had hij de meest productieve veestapel van Friesland. Zijn koeien produceerden in 2015-2016 maar liefst 1,1 miljoen kilo melk.

Naast de natuur was ook het vee zelf heel belangrijk voor Agema. Het gras dat hij zaaide, moest ook gezond zijn voor het vee. Hij pleitte voor meer onderzoek naar natuurinclusieve landbouw, maar de rol van vee moest daarbij niet worden vergeten.

Agema was vanaf 2008 erelid van de Bond van Friese Vogelwachten, nadat hij al 12 jaar lang bestuurslid was. In 2007 en 2011 ontving hij de Sulveren Skries, een prijs voor agrarisch natuurbeheer. De BFVW bedankte hem via een krantenadvertentie voor zijn inzet.

(Advertentie)
(Advertentie)