Grote plattelandsgemeenten: 'Formateurs moeten zich inzetten voor platteland'

18 apr 2019 - 15:56

Samenwerkingsverband P10 van twintig grote plattelandsgemeenten vraagt de twaalf formateurs zich in te zetten voor het Nederlandse platteland. Ze stellen een Vijfpuntenplan voor. Bij de P10 zijn drie Friese gemeenten aangesloten: Opsterland, Ooststellingwerf en De Fryske Marren.

Slûs yn de Opsterlânske Kompanjonsfeart yn Appelskea - Foto: Udo Ockema (Wikipedia, Creative Commons)

P10-voorzitter Ellen van Selm zegt dat er 'extra specifiek' aandacht van de provincies nodig is voor het platteland. "Dat is om het platteland leefbaar te houden en de balans tussen stad en platteland aan te brengen", vertelt ze. Volgens Van Selm schuilt de kracht van het platteland in de zelfredzaamheid en zelforganisatie. "Dat toont zich in de vele 'kleinschalige' initiatieven die het platteland rijk is. Die dragen bij aan het boud van leefbaarheid."

Om dat allemaal te behouden, moeten de provincies zich inzetten voor het platteland. In de twaalf provincies wordt nu geformeerd om, na de de Statenverkiezingen van 20 maart, een nieuw provinciebestuur samen te stellen. De P10 heeft in een brief vijf ideeën voor de formateurs voorgesteld.

"In de brief vragen wij de formateurs onder andere om dat de leefbaarheid op het platteland een onderdeel van het akkoord te maken", zegt Van Selm. P10 heeft het afgelopen jaar de leefbaarheid op het platteland onderzocht. Elke provincie heeft daar aan meegedaan. In de brief brengen ze de uitkomsten van het onderzoek onder de aandacht. "Ik hoop provincies oppikken dat ze niet vanuit het provinciehuis moeten denken, maar vanuit het gebied. In de dorpen en op het platteland wordt er veel gedaan door de mensen zelf. Wij vragen het provinciebestuur zich daarbij aan te sluiten: gebruik die kracht die in de dorpen zit."

P10-voorzitter Ellen van Selm

(advertinsje)
(advertinsje)