Bernard Smilde Priis voor Hindelooper vertaling van 'Lofsang fan Marije'

14 apr 2019 - 14:28

De Bernard Smilde Priis is zaterdag aan dominee Cees Glashouwer uit Harlingen uitgereikt. Hij won de prijs met een bijzonder lied: een vertaling in het Hindeloopers van de 'Lofsang fan Marije'.

Foto: Krúspunt

'Lofsang fan Marije' is een lied uit het nieuwe Lieteboek. Glashouwer had een nieuwe dichterlijke tekst geschreven op basis van de Griekse grondtekst zoals die te vinden is in het Evangelie van Lucas.

Dit jaar was het voor het eerst dat een lied in een van de streektalen van Fryslân de prijs kreeg.

De vertaling is onderdeel van een project dat moet uitlopen op de publicatie van een bloemlezing uit het Lieteboek in de Hindelooper taal waaraan wordt gewerkt door Cees Glashouwer en Wiebe Zoethout, die ook betrokken was bij het onlangs gepubliceerde Graet Hylper Wordebook.

Er waren dit jaar in totaal 22 inzendingen. De jury voor de Bernard Smilde Priis 2019 bestond uit dominee en musicus David de Jong, dominee Adri Terlouw en dichter Syds Wiersma.

Bernard Smilde (1922-2014) was predikant, musicus, componist en dichter.

(advertinsje)
(advertinsje)