Waddenvereniging: Geen onderzoeken meer, er moet nu echt wat gebeuren

09 apr 2019 - 22:10

Hoe kan een ramp als met de MSC Zoe in de toekomst voorkomen worden? Die vraag staat centraal in een overleg dat de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer woensdag houdt. Verschillende deskundigen schuiven aan bij dat overleg om vragen van de commissieleden over de ramp te beantwoorden.

Foto: Omrop Fryslân, Remco de Vries

Onder andere burgemeester Ferd Crone als voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân, burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog, uit naam van de Waddeneilanden, en vertegenwoordigers van de vissers en Rijkswaterstaat praten mee. Ook Ellen Kuipers van de Waddenvereniging zal daarbij zijn. Zij is gespecialiseerd in scheepvaartveiligheid en rampenbestrijding.

Ellen Kuipers van de Waddenvereniging

Noodzaak

Wat Ellen Kuipers hoopt te breiken is dat de noodzaak het Waddengebied beter te beschermen overkomt bij de Kamerleden en dat zij druk kunnen uitoefenen, zodat dat nu ook echt gebeurt. Dus niet alleen maar onderzoeken doen. Er kan nu al heel veel gedaan worden, zegt ze.

In het buitenland is heel veel ervaring opgedaan met bijvoorbeeld olierampen. Er zijn lessen geleerd die hier heel makkelijk ingevoerd kunnen worden. Anticipatie is noodzakelijk, zegt Kuipers. In het verleden, bijvoorbeeld 25 jaar geleden, waren er ook al discussie over schepen waarbij containers overboord sloegen. In al die tijd zijn er bijna geen maatregelen genomen, behalve het automatisch wegen. De containerschepen zijn wel vier of vijf keer zo groot geworden. Nederland zegt ook niet dat de schepen verder uit de kust moeten varen. En dan komen er ook nog allemaal windparken bij op de Noordzee. Daar moet goed gekeken worden naar de risico's voor de scheepvaart. Wij willen dat het Waddengebied goed beschermd wordt, zegt Kuipers.

Eén 'commandant'

Als voorbeeld haalt ze Engeland aan. Daar hebben ze een vertegenwoordiger van het rijk die bij noodsituaties op zee, die gevolgen hebben voor de kust, het commando over kan nemen. Die staat boven de partijen, los van de politiek en belangen, en zorgt ervoor dat de ramp zo snel mogelijk wordt opgelost. In het Waddengebied hebben veel partijen een rol in incidentbestrijding: Rijkswaterstaat (op de Noordzee is dan ook weer anders dan op de Waddenzee), drie provincies, de veiligheidsregio's, gemeenten. Ook al doet iedereen zijn best, dan is het niet genoeg. Zo vinden de evaluaties allemaal plaats binnen de eigen organisatie, maar wie doet de evaluatie van de evaluatie?

In de eerste twee weken na de ramp hebben de vrijwilligers het verschil gemaakt, zegt Kuipers. In het begin werden zij totaal niet geholpen of begeleid door de diensten.

'Derdewereldtoestanden'

Kuipers heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een stuk geschreven over de lessen die in het buitenland zijn geleerd en dat toespitst op het Waddengebied. Dat ligt nu op de plank. Waar wachten we nog op, vraagt ze zich af. Het doet Kuipers wel wat. De grote bergen rotzooi die ze zag, deden haar denken aan beelden van afvalbergen in derde-wereldlanden op televisie. Dan denk je 'wat een bende. Maar dat hadden we hier nu ook.

(advertinsje)
(advertinsje)