Gemeente Leeuwarden past na 200 jaar het wapen aan en er komt een nieuwe vlag

29 mrt 2019 - 15:49

De gemeente Leeuwarden heeft een nieuw wapen. Het wapen is niet compleet veranderd, maar het gaat om een zogenoemde 'vermeerdering'. Daarbij wordt het schild veranderd, niet de pronkstukken daaromheen. De oorspronkelijke vlag ontstond na de fusie van gemeente Leeuwarden met en groot deel van de oud-gemeente Boarnsterhim. De gemeente Leeuwarden wilde het wapen onder ander veranderen vanwege Culturele Hoofdstad.

It nije wapen fan de gemeente Ljouwert - Foto: Gemeente Leeuwarden

Op het nieuwe wapen komen twee schildhouders te staan. Links de rode leeuw van de familie Van Burmania en rechts het rode hert van de familie Van Cammingha.

Het plan was om het wapen na de fusie van 2014 niet te veranderen. Leeuwarden zag in 2015 alsnog verschillende redenen om het wapen toch aan te passen. Zo vond de gemeente dat de herindelingen van 2014 hadden geleid tot een nieuw 'publieksrechtelijk rechtspersoon'. Een andere reden was dat het huidige stadhuis in 2015 driehonderd jaar bestond. De derde reden was dat Leeuwarden toen net was verkozen tot Culturele Hoofdstad.

Geschiedenis

Ruim twee eeuwen geleden werd in opdracht van koning Willem I bij de Hoge Raad van Adel in het nieuwe koninkrijk alle gemeentewapens vastgelegd. Ook de toenmalige burgemeester van Leeuwarden mr. Bernardus Buma, stuurde de vereiste stukken in. Buma omschreef het wapen als: "een Gouden leeuw op een hemelsblauw Veld, vercierd met een burgerkroon."

Hij stuurde echter twee afbeelding in, die iets van elkaar verschilden. Zo stond op de ene afbeelding een leeuw met de staart naar binnen gekruld en op de andere afbeelding was de staart naar buiten gekruld.

In 1815 werd nog geen besluit genomen. In 1818 omschrijft de Hoge Raad van Adel het wapen van Leeuwarden als: "een gouden leeuw op een blauw veld." Daar stond de afbeelding met de staart naar binnen gekruld bij, maar er bleef onduidelijkheid over welk wapen nu het juiste was. Zowel de afbeelding met de naar buiten gekrulde staart als de afbeelding met de naar binnen gekrulde staart komen beide op verschillende gemeentelijke bouwwerken voor.

Foto: Omrop Fryslân

Proces

In oktober 2014 heeft de Fryske Rie foar Heraldyk (FRH) een advies opgesteld voor het aanpassen van het wapen. Dat was eigenlijk een herhaling van een advies uit 1985, dat werd opgesteld naar aanleiding van het 700-jarig bestaan van de stad. Er was in die tijd nog niet één duidelijk wapen:

In blauw een gouden leeuw, de top van de staart naar binnen gekruld. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf fleurons, gevoerd van rood. Schildhouders: rechts een rode leeuw; links een klimmend rood hert, de schildhouders uit de wapens van Burmania en Cammingha. Het geheel geplaatst op een piëdestal bestaande uit drie aaneengesloten groene terpen (heuvels).

Dit advies werd in juli 2015 door het college voorgelegd aan de Hoge Raad van Adel (HRvA) in Den Haag. Die vond dat de gemeente Leeuwarden genoeg reden had voor een vermeerdering van het wapen, vanwege LF2018 en de rol van Leeuwarden als hoofdstad van Fryslân. De HRvA stemde in met het voorstel van de FRH, met uitzondering van de vijf fleurons.

Het voorstel voor het nieuwe wapen werd daarmee:

In azuur een gouden leeuw, de top van de staart naar rechts gekruld. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en tweemaal drie parels en gehouden door een rode leeuw en een klimmend rood hert, staande op een grasgrond.

Foto: Omrop Fryslân

Vlag

Een nieuw wapen betekent ook een nieuwe vlag. Enkele jaren geleden heeft een groep initiatiefnemers een ontwerp gemaakt voor een nieuwe vlag voor de gemeente Leeuwarden. De vlag is gebaseerd op het wapen van Leeuwarden. Een ander uitgangspunt voor het ontwerp was de verbinding met Leeuwarden als belangrijkste plaats in het oude district Oostergo.

Het wapen van Oostergo heeft vijf rood-witte banen. De rode en witte kleur van de verticale banen verbinden zo de oude Leeuwenvlag met het grotere geheel van het oude district. Ook de verbinding met Westergo kan worden gevonden in de vlag. Het gebied had een vlag met blauw, geel en zwart.

Trefwoorden: 
gemeente Leeuwarden wapen vlag
(Advertentie)
(Advertentie)