Fonteinen alle elf aan, maar financiële afwikkeling nog niet rond

22 mrt 2019 - 12:12

Alle elf fonteinen van het 11Fountains-project zijn deze vrijdag voor het eerst tegelijk aan. Die van Dokkum is in februari geopend en draait het hele jaar door. De andere tien fonteinen worden in de winter uitgeschakeld om ieder jaar in maart weer aan te gaan. Het fonteinenproject lijkt klaar, maar de financiële afwikkeling is nog niet rond.

Dat heeft alles te maken met de extra kosten die zijn gemaakt. Die zijn bijna 5 ton op een begroting van 5,6 miljoen euro. Ook al waren de fonteinen een cadeau voor de 6 gemeenten waar de fonteinen staan, ze moeten wel voor de extra kosten opdraaien. Bovendien vielen de sponsorinkomsten erg tegen: 750.000 euro minder dan gehoopt. Hier draait de provincie voor op.

Kostenverdeling

De gemeenten zijn nog in gesprek over de verdeling van de extra kosten en dat gaat niet van een leien dakje. Er zijn verschillende varianten mogelijk. Bijvoorbeeld de 5 ton gelijk verdelen over alle fonteinen, over de gemeenten of over het inwonersaantal. Een andere optie is dat elke gemeente voor het tekort in eigen gemeente opdraait.

Bij de eerste variant betaalt de gemeente Súdwest-Fryslân een groot bedrag, omdat 6 van de 10 fonteinen in deze gemeente staan. Bij de laatste variant betaalt Noardeast-Fryslân het meest, omdat de ijsfontein in Dokkum flink duurder is uitgevallen.

Foto: Gemeente Waadhoeke

De gemeente Leeuwarden betaalt niks voor de extra kosten, de provincie neemt dat deel voor haar rekening. Dit is in 2017 al afgesproken met de provincie, zo laat de gemeente weten. De gemeente Leeuwarden namt toen De Reuzen van de Culturele Hoofdstadorganisatie over en de provincie het fonteinenproject.

Onderhoudsfonds

Het was de bedoeling dat er een stichting zou worden opgericht voor het onderhoud en de marketing van de elf fonteinen. Die is er nog niet. De gemeenten hebben jaarlijks tussen de 6.500 (Waadhoeke) en 15.000 euro Noardeast-Fryslân de fontein gereserveerd voor het onderhoud. Het bedrag verschilt per gemeente. Er wordt nog bekeken of en hoe de gemeenten kunnen samenwerken in het beheer en onderhoud.

De Fryske Marren en Noardeast-Fryslân hebben besloten voorlopig zelf de kosten te betalen en niet me te doen aan het onderhoudsfonds. De marketing van de fonteinen valt nu voorlopig onder de zogenaamde Legacy-organisatie van Culturele Hoofdstad.

Foto: Omrop Fryslân, Wendy Kennedy

Het kost allemaal wat, maar het levert ook wat op. Meer toeristen en vooral meer cultuurtoeristen. De fonteinen zijn gratis te zien, want ze staan gewoon op straat. Het is dan ook lastig te zeggen hoeveel bezoekers de fonteinen al hebben getrokken. De organisatie LF2028 heeft geprobeerd dit in beeld te brengen door informatie op te vragen bij musea, VVV's en een aantal ondernemers.

Bezoekersaantallen

De Oortwolkfontein in Franeker staat naast een kerk. Doorgaans bekijken zo'n 16.000 bezoekers de kerk, vorig jaar waren dat er 27.000. Het museum in Sloten trok de helft meer bezoekers in 2018: 4.500. "De mensen die op de Kievitfontein afkomen, zijn vaak mensen met een museumjaarkaart, dus echt ons publiek", vertelt coördinator Margriet Agricola van het museum.

Bootjesmensen

Opvallend in Hindeloopen was dat veel bootjesmensen doorgaans bijna niet het stadje ingaan, maar dit was vorig jaar vaker wel het geval. Er stonden altijd wel mensen om de Flora en Fauntafontein heen. Ook in Bolsward was het vorig jaar druk, vooral met Belgische toeristen. Dat heeft waarschijnlijk te maken met dat de kunstenaar van de Vleermuisfontein een Belg is.

Verder was er een speciale bustour die langs alle fonteinen ging. Die heeft in 2018 169 ritjes gemaakt.

Lange zomer

Of deze extra drukte alleen door de fonteinen komt, is lastig te zeggen. Het was natuurlijk ook een mooie lange zomer, de economische crisis ligt achter ons en er waren ook andere culturele activiteiten.

Verslaggever Wendy Kennedy is bij de fontein in Bolsward

Alle elf fonteinen op een rijtje:

(advertinsje)
(advertinsje)