Algemene vergadering KNKB: een lange zit met de nodige frustraties

15 mrt 2019 - 08:32

De Algemene Ledenvergadering van de kaatsbond KNKB werd donderdagavond in Recreatiecentrum Blomketerp in Franeker een lange zit. Voornamelijk de uitstellen die door verschillende verenigingen werden gedaan, namen veel tijd in beslag. Pas om 23.45 kon voorzitter Wigle Sinnema de bijeenkomst afhameren.

Foto: Henk Bootsma

De uitstellen die op tafel kwamen, gingen over zaken die de kaatswereld al enige tijd bezig houden. Bijvoorbeeld een betere verhouding tussen vrijeformatiepartijen en partijen waarbij door elkaar wordt geloot bij de mannen en vrouwen hoofdklasse. De balans slaat nu te ver uit naar de vrijeformatiepartijen en dat moet anders, zo vond kaatsvereniging Bolsward. Die wil eigenlijk een verhouding van 50-50.

Ook de KNKB is wel voor een betere verdeling, maar wilde zover niet gaan als Bolsward. Er ontstond ophef toen een roulatiesysteem aan de orde kwam. Dat betekent dat alle verenigingen een keer aan de beurt komen om een partij waarbij door elkaar wordt geloot te organiseren, in plaats van een vrijeformatiepartij.

Status aparte

Dit was niet naar genoegen van Bitgum, die vond dat, op basis van beslissingen uit 1999, de Van Aisma-partij de status van 'klassieker' heeft en daarmee een status aparte heeft. Dat vond de vergadering na stemming ook. Daarop trok Bolsward het voorstel in, met de gedachte dat daarmee het punt van de agenda zou zijn.

Daar dacht KNKB-voorzitter Sinnema anders over. Hij bracht de zienswijze van de KNKB in stelling en dat idee haalde de eindstreek. Vanaf 2020 is de verhouding tussen vrijeformatiepartijen en partijen waarbij door elkaar wordt geloot 20 om 10. Nu is dat nog 26 om 4.

Foto: Henk Bootsma

Een ander punt dat de nodig ophef veroorzaakte, was de vraag of er voor de bondspartijen, de Freulepartij (jongens) en Ald-Meiers Partij (meisjes), meerdere parturen uit één vereniging mee mochten doen. De ophef werd nog wat groter toen bleek dat het niet alleen om jeugdpartijen ging (zoals de meeste mensen dachten), maar ook om junioren- en seniorenpartijen.

Procedurele missers

Uitendelijk kwam er uit de stemming dat op de bondspartijen in alle categorieën meer dan één partuur uit één vereniging mag meedoen. Voor de Freulepartij en de Ald-Meiers Partij was dat nog een brug te ver. Later werd nog bekeken of die partijen in hetzelfde stramien mee zullen draaien.

In de ogen van de voorzitter van de Bolswarder kaatsvereniging Lammert Leeuwen zijn het allemaal procedurele missers. Hij sprak in de rondvraag harde taal. Hij noemde het "minachting van het hoofdbestuur voor de verenigingen". "Ik denk erover om hier niet weer te komen, op deze vergadering", zo zei Leeuwen.

Foto: Henk Bootsma

De KNKB is bezig met het opstellen van een plan om het aantal leden weer op te schroeven naar 15.000. Een hele opgave. De afgelopen jaren daalde het ledental. Der zijn nu nog ruim 10.000 leden bij de KNKB.

De kaatsbond wil met een herstructurering van de federatie ervoor zorgen dat de kaatssport dichterbij de kaatser komt te staan.

Van de bonte lappendeken van dertien federaties wil de KNKB naar vijf grotere regio's toe.

Goed nieuws was er ook. Hoofdbestuurslid Jan van Erve maakte bekend dat het contract met hoofdsponsor FB Oranjewoud is opengebroken en verlegd tot 2022. Het sponsorgeld maakt 43 procent deel uit van de volledige begroting van de KNKB. Die is ongeveer acht ton. Er wordt nu 340.000 euro aan sponsorgeld binnengehaald.

(advertinsje)
(advertinsje)