Adviesraad Leeuwarden kraakt bezuinigingsmaatregelen jeugdzorg

06 mrt 2019 - 16:59

Het is niet duidelijk wat de gevolgen zijn van de bezuinigingen op de jeugdzorg in Leeuwarden. Dat schrijft de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) in een brief aan het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden. Er moet 4 miljoen euro worden bezuinigd, maar het is de adviesraad niet duidelijk wat het effect daarvan is.

Foto: Shutterstock.com

Adviesraad kritisch over plannen

De gemeente Leeuwarden wil de komende jaren de jeugdzorg anders inrichten. Zo moet er een zogenaamd expertteam komen. Dat toetst of kinderen in aanmerking komen voor een bepaalde vorm van zorg en verwijst door. De adviesraad vraagt zich af wat de waarde is van zo'n team. Voornamelijk omdat er binnen de wijkteams ook mensen rondlopen die daar kennis van hebben. Medisch specialisten geven ook verwijzingen af.

De vraag is ook, zo schrijft de ASD, of dit wel past in het beleid van de gemeente Leeuwarden om voor één huishouding één aanspreekpunt te hebben. De adviesraad vindt dat dit juist het uitgangspunt moet zijn. Dat huishoudingen niet moeten worden overlopen door allerlei verschillende hulpverleners.

Zorgen over uitvoering bezuinigingen

De adviesraad is bang voor de uitvoering van de voorgestelde bezuinigingen. Zo bleek in het verleden dat er voornamelijk op personeelskosten werd bespaard. Het niveau van de zorg gaat dan juist achteruit, zo schrijft de ASD. De raad heeft er dan ook geen vertrouwen in dat het aanbod van voorzieningen voor de meest kwetsbare inwoners toereikend is.

Verder denken zij dat het aantal plekken waar kinderen kunnen worden opgevangen, zal afnemen door deze manier van bezuinigen. De raad vindt dat er grondig onderzoek moet komen naar waar precies de hoge kosten zitten.

Voor een huishouding blijft er één hulpverlener

In een reactie schrijft de gemeente dat de bezuiniging van 4 miljoen euro moet worden gehaald door een 'samenspel van maatregelen'. Het uitgangspunt van één huishouding, één hulpverlener blijft overeind, zo staat in de reactie.

De gemeenteraad van Leeuwarden praat woensdagavond over de toekomst van de jeugdzorg in de gemeente.

De Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Leeuwarden. De raad bestaat uit mensen die kennis hebben van de zorg of daarmee te maken hebben.

(advertinsje)
(advertinsje)