Vogelbescherming luidt de noodklok: "Fryslân is straks niet meer dé weidevogelprovincie"

03 mrt 2019 - 09:02

De Vogelbescherming luidt bewust voor de Statenverkiezingen de noodklok als het gaat om de toekomst van de weidevogels in onze provincie. Want als er iets is waar de provincie invloed heeft, dan is dat wel de kwaliteit van onze natuur.

Skries yn in natuerreservaat fan Natuurmonumenten - Foto: Omrop Fryslân

Vogelbescherming Nederland ziet overal het aantal weidevogels afnemen, maar ziet te weinig actie en geld van de provincie om dat te stoppen. De ambitie om van 7.000 paartjes grutto's naar 10.000 te gaan is in 2017 naar 4.000 bijgesteld.

Bovendien is er bezuinigd, zegt de Vogelbescherming. En van de eerder genoemde 40.000 hectare geschikt weidevogelland is nog maar de helft gerealiseerd.

Actieplan

De provincie moet ook veel meer sturen op de prestaties van natuurcollectieven en handhaven als er nesten worden weggemaaid. En er moet een actieplan komen voor de weidevogels, zoals de provincies eerder ook hebben afgesproken.

Overige zaken zijn het gebruik van kunstmest terugbrengen, optreden tegen het dichtgooien van sloten en ook meer geld inzetten.

Structureel moeten er meer weilanden worden afgewaardeerd naar natuurgrond met agrarisch gebruik. Anders verliest Fryslân de status als dé weidevogelprovincie van Nederland, zo waarschuwt de Vogelbescherming.

Geen grutto's, kieviten en tureluurs

Over zo'n vijftig jaar zijn er bijvoorbeeld geen grutto's, kieviten en tureluurs meer als de huidige neergang doorzet.

Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland

(advertinsje)
(advertinsje)