Rijk stelt twee miljoen euro beschikbaar voor het aanpassen van Friese bermen

26 feb 2019 - 22:21

De provincie krijgt ruim twee miljoen van het Rijk voor het veiliger maken van de bermen naast provinciale wegen. Voorwaarde is wel dat de provincie zelf driekwart van de kosten betaalt. In dit geval is dat dus zes miljoen euro.

Foto: Google Street View

Gedeputeerde Sietske Poepjes is blij met de steun van het Rijk. "Het Rijk heeft gezegd: 'Wij willen jullie wel geld geven, maar dan moeten jullie zelf ook investeren.' Ze stellen 25% van het totaalbedrag beschikbaar en wij moeten de overige 75% bijdragen, maar het gaat wel over extra geld, dat we anders niet hadden gekregen", legt Poepjes uit.

Waar is het geld voor bedoeld?

Het geld zal worden gebruikt voor het verbreden en verharden van bermen, het plaatsen van geleiderails, het verwijderen van bomen en het aanpassen van de inrichting van de weg.

Provinciale wegen die als eerste aan bod komen, zijn de N393 tussen Stiens en Harlingen, de N359 tussen Bolsward en Workum, de N358 tussen Frieschepalen en Holwerd en de A7, de N384 tussen Dongjum en Tzummarum en de N358 tussen Augustinusga en Surhuisterveen.

Deputearre Sietske Poepjes

Het aanleggen van betonplaten, waardoor automobilisten niet van de weg raken, zal op veel plaatsen nodig zijn. Dan is zes miljoen euro niet genoeg. "Wij houden als provinciale wegbeheerder altijd goed de vinger aan de pols. Maar situaties veranderen: een paar jaar later kunnen er meer of minder auto's over een weg rijden, waardoor er andere maatregelen (moeten) worden genomen. Dit is nog maar een begin."

(advertinsje)
(advertinsje)