Het Fochteloërveen lekt; Natuurmonumenten zoekt geld voor oplossing

26 feb 2019 - 09:57

Natuurmonumenten is bezig met de financiering van een oplossing om het leeglopen van het Fochteloërveen tegen te houden. Wanneer er niets gebeurt, verandert het gebied in Droogtelerveen, zegt boswachter Marjan Dunning.

Het Fochteloërveen blijkt lek te zijn en daarom luidt Natuurmonumenten de noodklok. Een aantal dammen is lek, waardoor het water wegloopt. Dat heeft tot gevolg dat het veen veel sneller verdwijnt dan eerder werd gedacht. Er komt veel CO2 vrij en zeldzame planten verdwijnen.

Het Fochteloërveen ligt veel hoger dan het omliggende gebied. Daarom moet een systeem van 77 kilometer houten damwanden het regenwater in het gebied vasthouden. Door een te laag waterpeil is het veen dat de damwanden afdekte, verdroogd en het hout verrot.

In de kern van het Fochteloërveen is een dam over een lengte van 120 meter verzakt, waardoor het water wegstroomt en het waterpeil dertig centimeter te laag is. Deze week wordt het grootste lek dichtgemaakt. Om problemen in de toekomst te voorkomen, is Natuurmonumenten bezig met de financiering van een duurzame oplossing van het probleem.

Klimaatbom

Een bijkomend probleem is dat door het uitdrogen een hoop CO2 vrijkomt. Natuurmonumenten heeft het over een klimaatbom. In het veengebied ligt vijf megaton aan CO2 opgeslagen.

Foto: ANP

Veen verdwijnt wanneer het aan de lucht wordt blootgesteld. Dat proces heet oxidatie. Het veen was eeuwenlang 'luchtdicht ingepakt'. Wanneer de waterstand zakt en de grond inklinkt, komt het veen aan de lucht. Het gaat een verbinding aan met zuurstof en gaat dan als CO2 de lucht in. Veengebieden verdwijnen in snel tempo.

Door oxidatie eindigt die CO2 in de atmosfeer en dat draagt weer bij aan de klimaatverandering. De plekken waarop dat het meest aan bod is, worden nu aangepakt, maar volgens Natuurmonumenten moet de rest van de damwanden ook worden opknapt. "Wanneer we niets doen, zal het Fochteloërveen veranderen in Droogtelerveen."

Het Fochteloërveen is een van de laatste hoogveengebieden in Nederland en vanwege de bijzondere natuurlijke gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied.

(advertinsje)
(advertinsje)