Waarom moeten wij stemmen voor de Waterschapsverkiezingen?

19 feb 2019 - 17:33

Veel mensen staan er misschien niet zo bij stil, maar ze zijn wel erg belangrijk: De Waterschapsverkiezingen. 20 maart gaan mensen weer naar de stembus om zich uit te spreken over het Wetterskip Fryslân. Dat de verkiezingen belangrijk zijn is wel bekend, maar wat het waterschap doet minder. Andries Bakker, politiek verslaggever van Omrop Fryslân geeft meer informatie.

Wat zijn de waterschapsverkiezingen?

"Als eerste is het handig dat de verkiezingen voor de waterschappen en de provinciale staten op dezelde dag zijn. Dat zorgt er voor dat de opkomst wat hoger uit kan vallen, dan wanneer de verkiezingen apart gehouden worden."

"Wetterskip Fryslân gaat natuurlijk over de dijken in Friesland en het beheren van het waterpeil. We zagen afgelopen zomer pas hoe belangrijk de waterschappen zijn. Het waterpeil zakte door de droogte zo erg, dat er scheuren in dijken kwamen, weiland heel droog werd met als gevolg dat het waterschap in beregeningsverbod heeft ingesteld, om zuiniger met het water om te kunnen gaan."

"Veel argrarïers hebben er last van gehad omdat het gras en de gewassen veel minder opleverden of verloren gingen. Het is echter aan Wetterskip Fryslân te danken dat de schade beperkt is gebleven voor de bodem."

Wat valt er te kiezen?

"Er doen negen partijen mee aan de verkiezingen, zoals traditionele partijen CDA, PvdA, ChristenUnie en 50 plus, maar ook WaterNatuurlijk en Lagere Lasten Burger. Dat zijn partijen die echt alleen maar aan de waterschapsverkiezingen meedoen, al is de politieke band bij WaterNatuurlijk dat ook D66, GroenLinks en andere organisaties er aan meewerken."

"Deze partijen strijden om zetels in het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur kiest daarna weer een dagelijks bestuur. Zij maken beslissingen over zaken als onderhoud van dijken en het beheren van het waterpeil. Zij zorgen er ook voor dat bij waterschot in de boezem gemalen zoals het Woudagemaal in Lemmer aangezet worden om dat overschot het IJsselmeer in te pompen."

"Dat de politieke partijen meedoen aan deze verkiezingen heeft ook te maken met het feit dat de lijntjes met de provinciale staten dan heel kort zijn en dat is handig omdat al die verschillende partijen weer net iets anders naar de belangen kijken. CDA bijvoorbeeld staat algemeen bekend als een 'boerenpartij'. Zou het CDA dus met veel zetels in zowel de provinciale staten als in het waterschap komen, dan betekent dat dus dat ze goed zullen opkomen voor de boeren."

Banden met Provinciale Staten niet weg te denken.

Andries Bakker, politiek verslaggever Omrop Fryslân

Waarom is het belangrijk om te stemmen?

Het is zeker belangrijk om te stemmen, want dan heb je toch invloed op de partijen die in het bestuur van het waterschap komen. Boeren zullen dus vooral stemmen op de partij dy hun belangen behartigt, en voor natuurorganisaties is dat niet anders.

Natuurlijk kun je de banden met de provinciale staten niet helemaal wegdenken, want mensen stemmen toch vaak op een partij die je politieke idealen het dichtst benaderen."

(advertinsje)