Geen nieuwe windmolens meer in het IJsselmeer, nog wel zonnepalen

12 feb 2019 - 20:25

In het IJsselmeergebied is wel ruimte voor zonne-energie en warmtegebruik, maar niet voor nieuwe windmolens. Dat staat in de Energieverkenning IJsselmeergebied; een rapport dat is gemaakt in opdracht van Fryslân en de andere IJsselmeerprovincies Flevoland, Noord-Holland en Overijssel.

Foto: Omrop Fryslân

Gedeputeerde Sander de Rouwe

De uitkomsten in de verkenning geven aan welke mogelijkheden en beperkingen er in het gebied zijn. Het is belangrijk om die te kennen bij het maken van een toekomstig beleid. Naast windmolens en zonnepanelen zijn ook geothermie en thermische energie uit open water mogelijke energiebronnen.

Gedeputeerde Sander de Rouwe is blij met het rapport. Als voorzitter van de stuurgroep Energieverkenning IJsselmeergebied vindt hij het belangrijk om te weten op welke manieren je in het IJsselmeergebied energie kunt werken zonder de natuur en toerisme te verstoren.

(Advertentie)
(Advertentie)