Nieuwe brede school Beetsterzwaag komt bij de voetbalvereniging

12 feb 2019 - 19:14

De nieuwe brede school in Beetsterzwaag komt bij de sportvelden van de lokale voetbalvereniging De Sweach. De gemeenteraad van Opsterland heeft die locatie maandagavond tijdens de raadsvergadering aangewezen. Volgens de raad sluit de locatie goed aan bij de voorkeur van het dorp.

It plak by De Sweach - Foto: Gemeente Opsterlân

Na onderzoek, waarbij ook het onderwijs en de inwoners zijn betrokken, bleven twee locaties over als optie voor de school. De locatie bij de voetbalvereniging is nu gekozen, omdat die locatie de meeste kansen voor samenwerking biedt en daardoor voor de kinderen een grotere meerwaarde creëert.

De voetballocatie voldoet volgens de raad aan de eisen wat openbare ruimte betreft en er is voldoende plaats om een schoolgebouw te bouwen.

Klaar in 2021

Nu de locatie is bepaald, volgt het ontwerp van de brede school. Het is de bedoeling dat de school in 2021 klaar is.

(Advertentie)
(Advertentie)