Grou is klaar voor de komst van Sint Piter

09 feb 2019 - 09:30

Voor kinderen in Grou is deze zaterdag dé dag van het jaar, want Sint Piter komt aan. Van tevoren was er al veel belangstelling voor de intocht want Kick Out Swarte Pyt is er ook bij om zoals ze zeggen 'vreedzaam' actie te voeren. In overleg met de gemeente Leeuwarden is een plek voor de demonstranten aangewezen, aan de andere kant van het water waar de boot van Sint Piter zal aanleggen.

De oankosmt fan Sint Piter yn Grou - Foto: Omrop Fryslân

Peter van den Broek, voorzitter van het Sint Pitercomité

Is deze dag anders met de komst van de demonstranten? "Het is wel spannend, wat er gaat gebeuren en of mensen zich houden aan de afspraken", zegt Peter van den Broek, voorzitter van het Sint Pitercomité.

De kinderen worden dit jaar iets anders neergezet, zodat ze niet het zicht op de demonstranten hebben.

Van tevoren is veel overleg geweest en in het comité zitten ook twee mensen die zich bezig houden met de veiligheid. "Het was vooral druk in de voorbereiding, nu geven we het uit handen aan politie en veiligheidsmensen van de gemeente, dat is hun vak." Drie jaar geleden waren er ook demonstranten bij de intocht van Sint Piter.

Het nieuws van de demonstranten van Kick Out Swarte Pyt werd ook landelijk opgepikt. "Het was el druk, het houdt je van de straat zeg maar. Donderdag heb ik de hele dag allerlei pers te woord gestaan."

Hoe ziet de dag eruit?

"Om tien uur stroomt de kade vol bij hotel Oostergoo en om half elf wordt de boot verwacht, maar het waait nogal hard, dus hij kan wat vertraging oplopen. Dan volgt een kleine tocht naar het Halbertsmaplein waar het feest verder gaat met toespraken en Sint Piterliedjes. Dan gaat de tocht door het dorp."

Reünie

Elke jaar is Sint Piter ook een moment dat oud-Grousters weer samenkomen. "Ze komen uit de hele wereld om vrienden, familie en kennissen te bezoeken." 's Middags is er een ontmoeting in de kerk.

(Advertentie)
(Advertentie)