Staatsbosbeheer start met onderhoudswerk aan bos in de Mieden

08 feb 2019 - 15:29

Staatsbosbeheer start nog voor het broedseizoen met onderhoud aan een klein bos in de Mieden bij Kootstertille. Dat bos ligt tussen de Alde Dyk en het Nonnepaed en is sinds kort eigendom van Staatsbosbeheer. Die heeft geruild met de gemeente Achtkarspelen, die nu een gedeelte van een bos bij Gerkesklooster krijgt.

Foto: Omrop Fryslân

De provincie heeft doelstellingen opgesteld voor de inrichting van de Mieden. Eén daarvan is dat er meer openheid komt. Het gebied grenst aan de Rohelstermieden, waarvoor plannen zijn gemaakt om het voortbestaan van de weidevogel te beschermen.

Volgens boswachter Gjerryt Hoekstra is het nu de tijd om een deel van de bomen te kappen, omdat het broedseizoen nog niet is begonnen. Bij het kappen worden de broedplaatsen van roofvogels afgezet en beschermd. Dat moet ook volgens de natuurbeschermingswet.

(advertinsje)