Smallingerland is voorbeeld voor aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen

07 feb 2019 - 17:08

De gemeente Smallingerland is een voorbeeldgemeente voor de aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen. Dat zegt staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS woensdag. Blokhuis gaf het startsein voor de volgende fase in de aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen. Tussen 2016 en 2018 hebben verschillende gemeentes, waaronder Smallingerland, een succesvol model ontwikkeld om de zorg en gezondheid van deze kinderen te verbeteren.

Het programma staat bekend onder de naam Care for Obesitas en is bedacht op de Vrije Universiteit Amsterdam. Bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven van te zware kinderen en het kleiner maken van sociaaleconomische verschillen in gezondheid is het doel. In 2030 moeten alle gemeentes passende zorg beschikbaar hebben voor kinderen die te zwaar zijn.

1 op de 7 te zwaar

Overgewicht en obesitas zijn de afgelopen decennia toegenomen. Ook bij kinderen. Een op de zeven kinderen is te zwaar in Nederland. In Fryslân heeft 9 procent van de kinderen overgewicht en 3 procent obesitas. Deze kinderen hebben baat bij passende steun en zorg voor hun welzijn. Een zogenoemde ketenaanpak moet daarvoor zorgen.

Partners

Andere partners in de integrale aanpak zijn Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), Rijksuniversiteit voor Volksgezondheid en Milieu, Nederlands Jeugdinstituut en Nederlands Centrum Jeuggezondheid. De gemeente Smallingerland is sinds 2012 een van de acht JOGG-gemeentes. Er is samenwerking gezocht met GGD Fryslân, Sport Fryslân, ROS Fryslân en 20 Friese gemeentes onder de vlag Nuchter over Gewicht.

(advertinsje)