Provincie legt GroenLeven dwangsom op voor aanleg zonnepark in natuurgebied

24 jan 2019 - 11:54

De provincie heeft het Veenster bedrijf GroenLeven een dwangsom opgelegd van 20.000 euro per dag, omdat het bedrijf is begonnen met de aanleg van een drijvend zonnepark bij Oosterwolde, zonder dat zij daarvoor een vergunning hebben. De dwangsom kan oplopen tot 500.000 euro.

Griene enerzjy - Foto: Shutterstock.com

Niet alleen heeft het bedrijf geen vergunning, controleurs van de provincies constateerden meerdere keren dat GroenLeven zich bij de aanleg van het park in de zandwinningsput van Oenema, niet aan de regels hield. Zo werd er 's avonds gewerkt met behulp van bouwlampen, terwijl dat niet is toegestaan, omdat het licht beschermde vogels wegjaagt.

Natuurbeschermingswet

Het bedrijf is er door de provincie meerdere keren op aangesproken, maar ging toch verder met het werk. Daarom kon de provincie niet anders dan een dwangsom opleggen. "Het gaat om water dat valt onder de Natuurbeschermingswet, daar moeten we scherp op zijn. We kunnen niet toestaan dat de natuur op deze manier wordt verstoord", zegt een woordvoerder van de provincie.

Die is op dit moment in overleg met het bedrijf over de hoogte van de dwangsom. GroenLeven heeft nog geen reactie gegeven.

GroenLeven heeft op de website de volgende verklaring gegeven

"Onze missie is om de wereld beter te maken. GroenLeven werkt met veel respect voor de natuur. Wij willen het goede doen. Duurzaam werken betreft niet alleen de ontwikkeling van groene energie dat essentieel is voor het behoud van flora en fauna, maar ook oog en respect hebben voor de natuur en de omgeving. Om ervoor te zorgen dat deze pilot op alle aspecten, dus ook met het oog op ganzen en vogels, succesvol is, monitoren wij het zonnepark en de omgeving van het zonnepark continu. Met 24/7 cameratoezicht en door vogeltellingen uit te voeren houden we de vogelpopulatie nauwlettend in te gaten. We zien dat vogels en ganzen ook met een drijvend zonnepark de plas goed weten te vinden."

Op het opleggen van de dwangsom door de provincie gaat het bedrijf niet in.

(advertinsje)