Nieuwe filmbeelden van dichter Obe Postma ontdekt bij digitalisering

15 jan 2019 - 20:55

Bij het digitaliseren van de collectie van het Fries Film Archief zijn er nieuwe filmbeelden van de grote Friese dichter Obe Postma (1868-1963) ontdekt. Op de beelden is te zien dat Postma in 1952 praat met koningin Juliana in De Harmonie in Leeuwarden.

"Het is een bijzonder fragment", vertelt Syds Wiersma van het Fries Film Archief. "Op het fragment is te zien dat Postma met koningin Juliana, die voor het 100-jarig bestaan van de Maatschappij van Landbouw in Leeuwarden was, praat."

Hé, dat is Obe!

"Bij het beschrijven van de gedigitaliseerde films riep een collega ineens: "Hé, dat is Obe!" Dat we bewegend beeld van hem hebben, is vrij zeldzaam. Eerder was al een kort fragment van hem gevonden bij een Gysbert Japicx-uitreiking. Dit is veel uitgebreider."

Foto: Omrop Fryslân, Auke Zeldenrust

De digitalisering is belangrijk. "Er liggen parels in de depots en die moeten onder de mensen komen." Na een inventarisatie wordt een selectie gemaakt met materiaal dat kan worden gedigitaliseerd. "We zijn nu bezig om die selectie online te krijgen. Er zijn zoveel mogelijkheden om zaken te combineren. Nog niet al het materiaal is beschikbaar. Je kunt wel stellen, dat het een project met een lange adem is. En we hopen natuurlijk op een vervolg na deze eerste fase, die over een paar maanden afloopt."

Mata Hari?

Wiersma heeft nog wel een wens. "Het zou mooi zijn als ergens bewegend beeld van Mata Hari opduikt. Het was wel in de vroege periode van film, maar je weet het nooit!"

Fan links nei rjochts: Rein Tolsma, Klaas Wielinga, Gryt van Duinen - Foto: Omrop Fryslân

In de afgelopen vijf jaar is hard aan het Deltaplan Digitalisering Cultureel Erfgoed gewerkt. Met financiële steun van provincie Fryslân is een grote stap gezet in de creatie van digitaal erfgoed.

Voor het grote publiek toegankelijk

Tientallen musea, archieven en andere erfgoedinstellingen zoals Fries Film Archief, Fryske Akademy en Omrop Fryslân hebben miljoenen documenten, films, foto's en objecten gedigitaliseerd en voor een groot deel ook al online beschikbaar gesteld voor het grote publiek.

Foto: Omrop Fryslân, Auke Zeldenrust

Enkele hoogtepunten van het projecten zijn Weromrop (de archiefwebsite van Omrop Fryslân waarop televisiebeelden van 1985-2005 te vinden zijn) en FAME (2.300 uren aan oude radio-opnames van Omrop Fryslân naar een digitaal archief vertaald).

En door de digitalisering is het unieke filmfragment van Stan Laurel bij het Fries Film Archief boven water komen.

Laatste fase

Het project gaat nu de laatste fase in. Die fase duurt tot medio 2019.

(advertinsje)
(advertinsje)