Proefkolonie wil broedplaats worden voor sociale en maatschappelijke innovaties

11 jan 2019 - 16:26

De meeste mensen zullen Frederiksoord kennen als een plaats waar 200 jaar geleden werd geprobeerd om mensen uit de armoede te halen. Arme mensen kregen daar een plaatsje, en mochten vee leasen om zo een bestaan op te bouwen. De proefkolonie wil dit nu op een moderne manier nieuw leven inblazen: Frederiksoord moet een broedplaats worden voor innovatie, op sociaal en maatschappelijk gebied.

De Maatschappij van Weldadigheid houdt zich op dit moment bezig met het behoud van erfgoed in Frederiksoord. Daarnaast willen ze twee zaken uitdragen: dat er interessante historie ligt in een prachtig stuk natuur tussen drie nationale parken, en dat deze geschiedenis kans biedt voor een broedplaats. Bij dit laatste krijgen ze steun van de provincie Drenthe, en de gemeenten Weststellingwerf, Westerveld en Steenwijkerland.

Bij de Koloniën van Weldadigheid is intussen een nieuw bezoekerscentrum gebouwd. Er wordt nu gewerkt om daarin een belevingscentrum aan te leggen. Zo kunnen bezoekers zien hoe de eerste kolonisten leefden en er komen interactieve componenten.

Verleden voor de toekomst

De Maatschappij heeft naast 650 hectare grond, 60 boerderijen en huizen in bezit. De helft hiervan is monumentaal. "Het is een financiële klus omdat allemaal te onderhouden", zegt directeur Minne Wiersma. "Wij proberen creatief te zijn met het toepassen van nieuwe ideeën op het gebied van zorg en wonen, en tegelijkertijd knappen we ook verwaarloosde gebouwen op."

Zo wordt op dit moment de oude mandenmakerij verbouwd tot 13 appartementen voor mensen met autisme. Al 12 jaar geleden is een van de huizen energieneutraal gemaakt. Nu wil de Maatschappij ook huizen helemaal onafhankelijk van nutsvoorzieningen maken. En de tuinbouwschool kan in de toekomst mogelijk mensen met dementie huisvesten, die in de tuinen werk kunnen doen.

Verzorgingsstaat

Allemaal sociaal-maatschappelijke experimenten in de geest van oprichter Johannes van den Bosch. Die heeft met de proefkolonie de basis gelegd voor de verzorgingsstaat, zoals we die nu kennen. Zo werden verschillende zogenaamde vrije koloniën aangelegd in Fryslân, Drenthe en Overijssel. Later komen daar ook niet-vrije koloniën bij, waarvan Veenhuizen de bekendste is.

In totaal hebben in de koloniën ongeveer 80.000 mensen gewoond, tussen 1818 en 1921.

Koloanjes fan Weldadigheid hat in nij museum - Foto: Omrop Fryslân
(advertinsje)
(advertinsje)