Rijkswaterstaat begint met baggerwerk voor kortere bootreis naar Ameland

10 jan 2019 - 16:41

Rijkswaterstaat begint komende week met het uitbaggeren van een deel van de vaargeul tussen Holwerd en Ameland. Met die ingreep wordt een bocht afgesneden, waardoor de veerboot in de toekomst vier tot zes minuten korter onderweg is. De werkzaamheden moeten binnen drie maanden klaar zijn.

De reade line is de foarkarsfariant - Foto: waddenzee.nl

De veerboot tussen Ameland en de vaste wel heeft al lange tijd te maken met vertragingen. De gemeente Ameland, rederij Wagenborg en Rijkswaterstaat hebben daarom samen besloten daar iets aan te doen. Eén maatregel is het afsnijden van die bocht, in de Vloedgeul. Dat is een locatie waar zich door natuurlijke processen al een geul heeft ontwikkeld. Het afsnijden van de bocht betekent niet alleen een kortere vaartijd, er is daarna ook minder baggeronderhoud nodig.

Meetprogramma

Volgende maand begint ook een meetprogramma. Daarmee worden de gevolgen van het werk aan de vaargeul en het baggerwerk in de gaten gehouden. Dat onderzoek wordt de komende jaren herhaald.

Advies

De gemeenten Ameland en Noardeast-Fryslân, de provincie en Rijkswaterstaat werken ook aan een langetermijnvisie voor de vaarverbinding naar Ameland. Eind dit jaar moet er een advies met voorkeursvarianten liggen, voor minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

(Advertentie)
(Advertentie)