Zorgaanbieders Leeuwarden komen met eigen convenant

04 jan 2019 - 23:09

De grootste zorgaanbieders in Leeuwarden hebben voor het eind van deze maand afspraken op papier staan over hoe zij zorg kunnen leveren in de gemeente. De grootste aanbieders van nu, onder andere zorginstelling Amaryllis, GGZ Fryslân en zorggroep Alliade komen uiterlijk 23 januari met een eigen convenant. Ze schrijven dat in een brief aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Foto: Omrop Fryslân, Hayo Bootsma

In Leeuwarden is de zorg momenteel een veelbesproken onderwerp. Er moet de komende jaren fors worden bezuinigd op het zogenaamde sociaal domein. Er is 3,6 miljoen euro minder beschikbaar. Het college kwam met een plan voor een zorgalliantie. Dat plan werd echter gekraakt door zorgaanbieders, de adviesgroep sociaal domein en ook een grote meerderheid van de gemeenteraad. Die gaf bij de laatste bijeenkomst aan dat het plan, zoals het er nu ligt, van tafel moet. De raad wil ook dat het college het convenant van de zorgaanbieders serieus neemt.

Eigen plan

De samenwerkende zorgaanbieders hadden al eerder aangegeven te werken aan een eigen plan. Daarin stellen zij dat ze denken te kunnen voldoen aan de eis om fors te bezuinigen. Het gaat om een bedrag van 3,6 miljoen euro vanaf 2020. Daarin staat hoe ze uitvoering willen geven aan alle zogenaamde WMO-taken, Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het is hen alleen nog niet duidelijk hoeveel geld er nu beschikbaar is voor de zorg in Leeuwarden. Eind december hebben ze om ophelderin gevraagd van de gemeente, maar antwoorden hebben ze nog niet gekregen.

De zorgaanbieders geven in de brief aan dat ze het van groot belang vinden dat veel organisaties die nu betrokken zijn bij alle vormen van zorg in Leeuwarden zich aansluiten bij het convenant. Het is door de tijdsdruk alleen niet gelukt om iedereen erbij te betrekken.

(Advertentie)
(Advertentie)