Minister Van Nieuwenhuizen grijpt niet in bij zandwinning

22 des 2018 - 12:11

Minister Cora van Nieuwenhuizen ziet geen reden om met provincie Fryslân in gesprek te gaan, over het besluit over de zandwinning in het IJsselmeer. Dit zegt de minister in een brief naar aanleiding van kamervragen, gesteld door Tweede Kamerleden Kröger en Bomet van GroenLinks.

It sanwinningseilan sa as it der neffens Royal Smals utsjen giet - Foto: Byld: promofilm Royal Smals

Eerder werd er een motie ingediend waarin de regering werd gevraagd een overzicht te maken van alle stappen die zijn genomen, om tot het besluit van zandwinning in het IJsselmeer te komen. Die motie werd unaniem aangenomen. In een brief vroegen Tweede Kamerleden of de minister van Infrastructuur en Waterstaat met provincie Fryslân in gesprek te gaan over een mogelijk bredere afweging van het besluit. Dat is volgens de minister niet nodig, omdat alle partijen de vereiste procedures hebben gevolgd.

Vragen over de natuur en overlast

In de brief werd onder andere gevraagd of er wel genoeg om de natuur en de omgeving in het kwetsbare Nature 2000-gebied werd gedacht. Volgens de minister zijn alle aspecten voor de vergunningsaanvraag onderzocht en beoordeeld. Dat het gebied gevolgen van de zandwinning zal ondervinden, is volgens de minister niet uit te sluiten. Maar, zegt Van Nieuwenhuizen, "er is een zorgvuldige locatiekeuze uitgevoerd."

Over de geluidsoverlast van de schepen die het zand vervoeren zegt de minister dat er altijd schepen op het IJsselmeer varen en dat dit niet voor meer overlast zal zorgen.

Waarom in het IJsselmeer?

Waarom er niet in een gebied zand wordt gewonnen, waar het minder schadelijk voor dat natuur zal zijn, is vanwege het soort zand in het IJsselmeer. Het zand uit de Noordzee is minder geschikt en daar moet ook het zout nog worden uitgehaald. Ook is zandwinning uit de Noordzee een duur proces.

Foto: Omrop Fryslân, Wytse Vellinga

Verzet tegen de plannen

In de plannen voor de zandwinning wordt dertig jaar lang, over een oppervlakte van 218 hectare, tot 60 meter diep, zand afgegraven voor de kust van Oudemirdum. Ook wordt er een eiland van zo'n 17 hectare, met silo's van 22 meter hoog, aangelegd. Natuurorganisaties en omwonenden bieden verzet tegen de plannen. Ze zijn bang voor schade aan de natuur en omwonenden zijn bang voor overlast van de werkzaamheden.

(Advertentie)
(Advertentie)