Provinciaal geld voor biografie over Tony Feitsma

11 des 2018 - 16:30

Het Feitsma Fûns krijgt 50.000 euro van de provincie voor de biografie over Tony Feitsma, die wordt geschreven door Liuwe Westra. De wetenschappelijke biografie gaat over het leven en het werk van Feitsma, in relatie tot de Friese taal van vandaag de dag en de hedendaagse Friese identiteit. Met de provinciale bijdrage is de financiering voor een groot deel rond.

Tony Feitsma - Foto: Fûns foar it Frysk

Liuwe Westra uit Lollum zal de biografie over Tony Feitsma schrijven

In totaal heeft het fonds 171.000 euro nodig om de biografie te kunnen schrijven. Uit fondsen krijgt het Feitsma Fûns zo'n 100.000 euro en via crowdfunding komt nog eens 10.000 euro binnen.

Feitsma (1928-2009) kwam in haar leven op voor de positie van de Friese taal en schreef meerdere wetenschappelijke publicaties. Het Feitsma Fûns wil de biografie voor het einde van 2020 klaar hebben.

Volgens gedeputeerde Sietske Poepjes is het goed dat er geld komt voor de biografie. Feitsma hoort volgens Poepjes in het rijtje van andere Friezen die een belangrijke bijdrage leverden aan de Friese taal, zoals Fedde Schurer en Obe Postma. Tresoar heeft kortgeleden het persoonlijke archief van Feitsma gekregen.

(Advertentie)
(Advertentie)