Bewoners uiten kritiek op plannen voor zonnepark bij Oosterwolde

11 des 2018 - 14:21

Groenleven heeft plannen om een 51 hectare groot veld met zonnepanelen langs de N381 bij Oosterwolde aan te leggen. Daarvoor heeft het bedrijf een omgevingsvergunning nodig. De gemeenteraad van Ooststellingwerf zal worden gevraagd om een verklaring van geen bezwaar af te geven. Dan zal de gemeente ook de bezwaren van bewoners meenemen.

Foto: Lourens Looijenga

Acht inwoners van buurtschap Venekoten hebben de bezwaren al klaarliggen. De bewoners voelen zich door de plannen overvallen en vinden ook dat er slecht gecommuniceerd is over de plannen van het zonnepark. Zij vinden het met name bezwaarlijk dat hun uitzicht verdwijnt door het twee kilometer brede veld. Op aandringen van de provincie komen de panelen nu lager te liggen: op 1,80 meter in plaats van 2,30 meter. Bewoners laten ook weten dat zij het dal geen geschikte locatie vinden.

Er zijn ook bewoners die geen bezwaar zullen maken. Een van hen is Gerrit Bos. "Ik snap ook dat er iets moet gebeuren, we willen van het gas af en we kunnen Groningen ook niet verder laten wegzakken."

Kritische vragen van CDA en VVD

Het CDA en de VVD stelden eerder al kritische vragen aan Gedeputeerde Staten over het zonnepark. Sylvia Hosman van de VVD wijst de gedeputeerden op de structuurvisie, waarin het behoud van het Friese landschap een provinciaal uitgangspunt is. "Daarnaast geldt dat Friezen zich, volgens het Fries Sociaal Planbureau, verhoudingsgewijs gelukkiger voelen dan mensen in andere provincies. Dit komt voor een belangrijk deel door het mooie landschap. Dat landschap moeten we wel bewaken, ook voor de generaties na ons."

De provincie gaf eerder aan dat zij het draagvlak onder de burgers belangrijk vinden, maar dat lijkt nu niet het geval. Zo was de informatiebijeenkomst op 10 december, terwijl de bouw al zou zijn begonnen. Ook vinden het CDA en de VVD dat de omwonenden te weinig bij de plannen worden betrokken.

(advertinsje)
(advertinsje)