Aantal bijstandskinderen in Fryslân neemt af, maar is nog steeds hoog

30 nov 2018 - 05:50

Voor het eerst sinds 2016 is het aantal bijstandskinderen in Nederland gedaald. Dat blijkt uit de Jeugdmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die vrijdag verschijnt. Hoe staat het met de bijstandskinderen in Friesland?

In Fryslân is het aantal minderjarigen in bijstandsgezinnen, net als in de rest van Nederland, voor het eerst in bijna tien jaar iets gedaald. In 2017 komt het aantal ongeveer terug op het niveau van 2015, maar dat is vergeleken met de jaren daarvoor nog steeds vrij hoog. Kinderen in bijstandsgezinnen kunnen bijvoorbeeld minder vaak op vakantie dan andere kinderen. Zo geeft minder dan 20 procent van de mensen in de bijstand aan dat ze elk jaar een weekje weg kunnen. In andere gezinnen is dit meer dan 80 procent.

Wat verder opvalt is dat Fryslân het landelijk goed doet. In de top-10 van Nederlandse gemeenten met het kleinste percentage kinderen in de bijstand worden de eerste drie plekken ingenomen door Friese gemeenten. In de top-10 van gemeenten met de meeste bijstandskinderen komen geen Friese gemeenten voor.

Binnen Fryslân wonen de meeste kinderen in een bijstandsgezin in Leeuwarden. Met een score van ruim 10 procent betekent dat dat er in iedere Leeuwarder schoolklas gemiddeld twee kinderen zitten die thuis van een bijstandsinkomen moeten leven. Zij gaan minder vaak op vakantie dan hun klasgenoten en thuis is er minder geld om nieuwe kleren te kopen. Ook blijkt uit de Jeugdmonitor dat bijna 60 procent van de bijstandshuishoudens zelfs moeite heeft met rondkomen.

[iframe:https://datawrapper.dwcdn.net/cYv7F/3/:400px]

In zogenaamde krimpgebieden trekken veel mensen weg en doordat ze dat doen verdwijnen er veel banen. De werkloosheid loopt dan op en je zou verwachten dat er daardoor ook veel kinderen van de bijstand moeten leven in die gebieden. In Fryslân is Noord-Oost Fryslân de enige krimpregio. Binnen die regio vallen de gemeenten Achtkarspelen, Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland. In die gemeenten ligt het percentage kinderen in de bijstand tussen de 5 en 6 procent. Hoe doen die gemeenten het in vergelijking met de andere Nederlandse krimpgemeenten?

Vooral bij onze oosterburen is het slechter gesteld in de krimpgebieden. In Pekela, Appingedam en Delfzijl leeft ongeveer een achtste deel van de kinderen in een bijstandsgezin. De krimpgemeente met de meeste kinderen in de bijstand is Heerlen in Limburg, waar bijna 15 procent van de minderjarigen moet leven van de bijstand.

Trefwoorden: 
jeugd bijstand Cijfers
(advertinsje)
(advertinsje)