Schoolkinderen exposeren met zelfgemaakte kunstwerken van plastic afval

29 nov 2018 - 20:24

Kunstwerken van kinderen van Friese basisscholen hangen vanaf donderdag in het bibliotheek dbieb in Leeuwarden. De kunstwerken zijn gemaakt van plastic afval dat de kinderen in het kader van een educatief project hebben verzameld.

Hennie Vermeij van het Next Level-schoolprogramma aan het woord

Het initiatief van het project komt van het Next Level-schoolprogramma, dat als doel heeft het onderwijs voor leerlingen en leerkrachten aantrekkelijker te maken. In het Plastic Super-project hebben leerkrachten de leerlingen geleerd over de schadelijke effecten van plastic afval in de natuur.

De expositie met kunstwerken van de Friese schoolkinderen is de hele maand december te zien in dbieb in de Blokhuispoort in Leeuwarden.

Schoolkinderen Nynke Koole en Lucia Dijkstra en juf Esmé Bijlsma vertellen over het plasticproject

De scholen die hebben meegedaan aan het project zijn CBS De Finne en OBS 't Iepen Stee uit Jistrum, OBS De Romte uit Tytsjerk, CBS De Alpha uit Ryptsjerk, CBS De Paadwizer uit Oentsjerk, CBS Ichtusskoalle uit Gytsjerk, OBS Sinnehonk uit Aldtsjerk, MS De Legeaën uit Gauw, CBS Klaver Fjouwer uit Oudega, OBS Hunnighouwersgat uit Midsland (Terschelling), OBS 't Jok uit Hoorn (Terschelling) en OBS Prinses Margriet uit West-Terschelling.

(Advertentie)
(Advertentie)