Waterschap neemt maatregelen vanwege lage grondwaterstand

29 nov 2018 - 17:22

Wetterskip Fryslân houdt vanwege de lage grondwaterstanden in veel vaarten en sloten de zomerstand nog altijd aan. De betekent dat de keerdammen omhoog staan, zodat sloten bij regen zoveel mogelijk water vasthouden en het grondwater kan worden aangevuld.

In sleat by Toppenhúzen. - Foto: Remco de Vries, Omrop Fryslân

Normaal staan de keerdammen van oktober tot maart in de winterstand. Daarmee wordt het waterpeil in de sloten juist verlaagd, zodat ze bij regen meer water kunnen bergen en afvoeren.

Er is nog altijd sprake van een flink neerslagtekort, zegt het waterschap. Dat laat op dit moment water binnen van het IJsselmeer, om de Friese boezem op peil te houden. Dat is uitzonderlijk voor deze tijd van het jaar,

Het waterschap is niet bang voor wateroverlast door de zomerstand. Als er ineens veel regenwater valt, is er nog genoeg tijd om de keerdammen in de winterstand te zetten.

(Advertentie)
(Advertentie)